i samarbeid med

Planer

Planer

Tekst: Norsk kulturskoleråd

Her finner du planer du kan bruke i arbeid med produksjoner o.l. i kulturskolen.

I noen tilfeller fins det også eksempler på hvordan planene kan fylles ut.