i samarbeid med

Produsent- og kuratorrollen

Produsent- og kuratorrollen samt ansvarsområder

Tekst: Siri Singsaas og Fabiola Charry

Konkret eksempel: Bestilling fra Bergen kulturskole:

  • Lage utstilling i Norges Fiskerimuseums lokaler i Sandviksbodene der alle elever i visuelle kunstfag i Bergen 
kulturskole er representert.
  • Produsentene skal samarbeide med lærerne på visuelle kunstfag i utvikling av utstillingskonsept, profilering og montering, og på denne måten lede utviklingen i alle ledd frem til og med åpning den 28. mai.
  • Å følge samarbeidskontrakt med museet, og være deres daglige kontaktpersoner i Bergen kulturskole.
  • Å arbeide for at utstillingen blir formidlet til barn og unge. Det er ønskelig at dette gjøres i samarbeid med Norsk fiskerimuseum, slik at formidlingen også bygger på museets samlinger.
  • Å følge budsjett for produksjonen, samt følge kommunens regler for kjøp av varer og tjenester.
  • Opprette kontakter og søke støtte for formidling av kommende utstillinger.
  • Delta aktivt i idéproduksjon og planarbeid med hensyn til kommende utstillinger.
  • Evalueringsrapport presenteres fagstaben i møte innen en gitt dato. Arbeidsperm innleveres fagsjef.

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her