i samarbeid med

Handlingspreget dramaturgi

Handlingspreget dramaturgi

Tekst: Anne Gabrielle Sørensen

I en handlingspreget dramaturgi har vi begynnelse, midtparti og sluttparti.

Hvis en bruker et ferdigskrevet manus, har dramatikeren brukt de dramaturgiske reglene for å oppfylle dette. Dramatikeren samarbeider alltid tett med en dramaturg, som veileder arbeidet i mange faser.

Hvis en ikke bruker et ferdig manus, vil dramaturgiarbeidet i forestillingen være en del av instruktørens arbeide.

Veldig kort og skissepreget fortalt:

a) Begynnelse: Presentasjon av hovedperson(er), sted, tid og miljø – dramatisk premiss, dvs. hva handler dette om, lengdeforventning, stil og genreforventning og publikums rolle.

b) Plotpunkt: Konflikten/dilemma presenteres.

c) Midtparti: Består av konfrontasjoner og komplikasjoner, inne i og utenfor karakterene og konsekvensene av dette. Indre og ytre hindringer, særlig i forhold til hovedrollen(e).

d) Plotpunkt 2: «Point of no return» for hovedpersonen(e).

e) Avslutning: Antydning til begynnelsen, løsning på komplikasjonene, konfrontasjonene for personene, tema i stykket og en overaskende slutt.

Prosessen i dramatisk arbeid

Som i all type skrive arbeid, skal dramatikeren tåle mange gjennomskrivninger før ferdig resultat foreligger.

Dramatikk er spesielt først og fremst fordi det er en fortettet dialog.

Tanker/undertekst, relasjon og situasjon skal uttrykkes - ikke bare gjennom ord av aktørene på scenen, men med kropp, stemme og avstand i det sceniske bilde.

Premisser for dramatikk

Situasjonene i stykket skjer som en konsekvens av hverandre, fordi personene er som de er og at alt som skjer får konsekvenser. Alt spilles i nåtid.

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her