i samarbeid med

Visuell kunst

Visuell kunst – Utstilling, presentasjon og formidling

Tekst av: Robert Øfsti

(Fra boken «Fagveilederen for visuell kunst», utgitt av Norsk kulturskoleråd. Forfatter: Robert Øfsti)

Å stille ut, å vise frem, å kommunisere, eller snarere å la kunstverket kommunisere, er en integrert del av den visuelle kunsten, og skal være en integrert del av kulturskolens virksomhet.

Det er motiverende både for eleven og for læreren, både for aktiviteten og for prosessen å ha utstillingen som et viktig delmål. Utstilling er kulturskolens viktigste ytring overfor omverden om sin egne visuelle kunstaktivitet.

Les også: Pedagogikk, mål og delmål / Montering av utstilling / Ulike utstillingsformer

Praktisk utstillingsforming / Produsent- og kuratorrollen samt ansvarsområder

Formidling, innhold og råd / Sluttord om utstillingsarbeid

 

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her