i samarbeid med

Dette finner du under skjema og planer

Skjema og planer

Tekst: Ragnhild Skille

Her finner du konkrete verktøy for gjennomføring av et prosjekt. Viktige begrep er produksjonsplan, formskjema, synopsis, dreiebok og lyd- og sceneprøver.

For et samlet blikk finner du nederst i artikkelen et dokument (tittel: Produksjonsplanlegging ...) som viser hele syklusen i en produksjon.

Produksjonsplanen viser all informasjon om en produksjon og inneholder:

  • Tittel på produksjonen
  • Navn på de som eier produksjonen
  • Rammebetingelser
  • Ansvarsfordeling, med navn, telefonnumre og e-postadresser
  • Arbeidsgrupper, en bemanningsplan som listes opp for hver produksjon
  • Milepæler, angir viktige datoer for produksjonen
  • Fremdriftsplan, viser hvordan aktiviteten er tenkt fra uke til uke. Detaljer er viktig, og møtedatoer med tematikk er så godt som ufravikelige.

Formskjema: Lages av de ulike aktørene i produksjonen etter at idé/tematikk er konkretisert. Formskjemaet er et verktøy for å få den enkelte ansvarlige til å tenke form og innhold – og for å få en oversikt over hvor mye behov det er for hjelp på de ulike gruppene. Formskjemaet tilpasses den enkelte produksjon.

Synopsis: Kortfattet handlingsgang som settes sammen av regissøren og de som har ansvar for dramaturgien i forestillingen. Synopsisen er et viktig redskap når man siden skal utarbeide en dreiebok for produksjonen.

Dreiebok: Verktøy som brukes under gjennomføring av produksjonen, og som alle impliserte skal ha samme utgave av. Først lager man et utkast til dreieboka, så bruker man denne ved gjennomgang av de ulike nummer, og så fastsetter man på en gitt dato et sisteutkast etter innspill fra aktører og ansvarlige.

Dreieboka kopieres i stort format og henges på steder der aktører og ansvarlige lett ser dem mens produksjonen gjennomføres.

Plan for lyd- og sceneprøver og plan for generalprøve. Sendes til alle impliserte i god tid før prøvedagen. De henges også opp i storformat i lokalet der prøvene skal foregå.

Les også: Skjema  /  PlanerSjekklister

Relevant dokument: Produksjonsplanlegging  - hele syklusen i en produksjon - skjema og eksempler (pdf)