i samarbeid med

Viktige element

Viktige element

Tekst: Torkel Øien – i samarbeid med prosjektlederne i Nordeaprosjektet KUL-TUR

Her finner du (alle lenkene finner du nederst i artikkelen) ulike maler og forslag til nyttige skjema og planer. Bruk dem som et utgangspunkt og en idé, og tilpass dem ditt bruk og behov, eller kopier dem direkte og fyll inn dine data.

Bemanningsplan

En bemanningsplan er en oversikt over de roller som trengs for å gjennomføre produksjonen praktisk. Her planlegger man hvem som skal gjøre hva på forestillingsdagen, og kanskje også på prøvedagene.

Kjøreplan

Denne planen brukes for å beskrive forløpet i forestillingen: rekkefølgen på de ulike innslagene, hvem som skal fremføre hva, utstyr i hvert innslag, innganger og utganger, lengden på innslagene, og så videre.

Produksjonsplan

Denne planen beskriver den «kunstneriske» og øvingsmessige delen av det å lage en forestilling. Den beskriver forløpet fra første prøve til forestilling.

Prøveplan

Prøveplaner er viktige for å tenke gjennom logistikken: Hvem kommer når? Hvem skal gjøre hva sammen? Hvordan passe på at ingen må vente for lenge? Hvilket utstyr trenger vi når? Men en prøveplan er også avgjørende for å vite at vi kommer gjennom alt vi må, for å komme videre i arbeidet med innholdet og helheten i forestillingen. Ta hensyn til alder, utfordringer i materialet, hvem som er med på hva, hvem som trenger mest tid, hva vi må teste i samspill med hvem og så videre. Husk at noen må ta ledelsen for å lede prøvene, både det kunstneriske (innholdsarbeidet) og logistikken. Det kan ofte være lurt å dele dette på to personer.

Lyd – og sceneprøver

Dette er en plan for å planlegge og gjennomføre øvelser. Hvem kommer når? Hva skal gjennomgås? Hva slags utstyr trengs til hvilken prøve?

Registrering av utøvere og innslag

Sørg for å registrere alle «vitale fakta» for hvert innslag. Har man gjort en god jobb her, er det mye lettere å planlegge og gjennomføre den øvrige planleggingen. Dette beskriver alle innslag, både kunstnerisk og teknisk.

Fremdriftsplan for kulturproduksjon

Dette er en plan som beskriver alle viktige milepæler fra man finner ut at man ønsker å lage en forestilling, til den faktisk er gjennomført. Dette er et verktøy som kan brukes på alle mulige arrangement og prosjekt. Den beskriver hvem som skal gjøre hva, og når, både når det gjelder det kunstneriske, det tekniske, logistikk, markedsføring og økonomi. En god fremdriftsplan er et veldig godt grunnlag for et godt resultat.

Viktig: Fremdriftsplanen må ha klart definert ansvar knyttet til hver oppgave, og ansvar må knyttes til et navn.

Evaluering

Evaluering er en del av prosjektarbeidet der det fins et stort potensial for utvikling av prosjekt. Vi kan dele et prosjekt i tre hovedfaser: Oppstart, gjennomføring og avslutning.

Evaluering hører med i avslutningsfasen. Men kanskje også allerede i oppstartsfasen? Hvis vi tidlig bestemmer oss for hva vi ønsker å evaluere i prosjektet, vil dette hjelpe oss til å strukturere det. En kan gjerne evaluere både prosess og produkt. Mer om dette under menypunktet Evaluering her på kulturskolebanken.no.

Les også: Evaluering

Relevante dokument:

 

Spørsmål til Torkel Øien?

Send ham en e-post