i samarbeid med

Evaluering av produkt

Evaluering av produkt

Tekst: Lisbeth Wathne Svinø

Produktet i et prosjekt i kulturlivet er gjerne en produksjon av et eller annet slag, for eksempel en forestilling.

Dette gjør du: Samle utvalgte involverte parter i produksjonen/prosjektet og bestem dere tidlig i samarbeidet for hva dere ønsker svar på. Dette kan for eksempel være

  • produksjonens kvalitet innen

      - lys

      - lyd

      - innhold

  • måloppnåelse
  • tidsbruk
  • økonomi
  • forestillingslokalets egnethet
  • publikum

      - antall fremmøtte i forhold til mål for antall publikummere

Når dere har bestemt dere for hva dere skal evaluere, lag så smarte mål som mulig, slik at dere får formulert det dere ønsker svar på. Selve evalueringen vil da gi dere tilbakemelding på hvordan det gikk med oppnåelse av disse målene. Les mer om mål.

Skalering

Begrepet skalering brukes veldig ofte i coaching. I Prosjekthåndboka – Verktøykasse for kreative team (Aakre og Stryken Scharning, 2016) kalles denne måten å arbeide på for Barometeret.

Når du spør «I hvilken grad …?» er det om å gjøre å få så presise svar som mulig.

Hvis du legger til «på en skala fra – til», blir spørsmålet slik:

«I hvilken grad, på en skala fra 1 til 10 …?»

Pass på å bruke partall. Hvis vi bruker oddetall (for eksempel 1-5) er det veldig lett å lande på midten (3), og med det ikke angi retning for resultat.

Noe annet som er viktig er å bruke intuisjonen, altså ikke diskutere seg frem til et tall ved å veie frem og tilbake, men «å skyte fra hofta» og komme med et tall. Det er jo ikke alltid at selve tallet er det viktige. Kanskje er det viktigere det svaret du får når du spør: Hva skulle til for at du hadde svart et høyere tall?

Noen spørsmål som kan være viktige å få svar på, er for eksempel

  • hva fikk vi ut av prosjektet?
  • nådde vi de målene vi satte?
  • kunne vi ha planlagt annerledes?

Spørsmål til Lisbeth Wathne Svinø?

Send henne en e-post