i samarbeid med

Ulike utstillingsformer

Ulike utstillingsformer

Tekst: Robert Øfsti

Fra boken «Fagveilederen for visuell kunst», utgitt av Norsk kulturskoleråd. Forfatter: Robert Øfsti.

En kan tenke seg utstilling som fast rutine: hver gang en arbeidsperiode er avsluttet, en gang i halvåret eller en gang i året, med et mer eller mindre representativt utvalg av arbeid.

Men en kan også tenke seg at utstillingen tar utgangspunkt i en bestemt hendelse, for eksempel i en kulturfestival i lokalmiljøet (som kulturskolen ikke nødvendigvis er involvert i), og der denne festivalens tema er grunnlaget for arbeidet.

Vi må ikke glemme andre mulige former for materiell formidling av visuell kunst. Internett byr på mange muligheter. Kulturskolen kan/bør ha egne hjemmesider, i alle fall har kommunen det – med plass for dagens/ukens/månedens bilde.

Den enkelte kulturskole kan på samme måte som Norsk kulturskoleråd produsere kalendere i ulike format. Mange lokalaviser publiserer barnetegninger med ulike mellomrom: Hva med en avtale om «fast leveranse» fra kulturskolen? Dette er en tradisjonell metode mange kunstforeninger har benyttet og som kulturskolen gjerne kan benytte som et utstillingsvindu for synliggjøring og markedsføring av kulturskolens virksomhet.

Det er et mangfold av mulige kanaler som åpner seg om en bare begynner å lete etter dem.

Visuell kunst kan også presentere seg i sammenheng med andre fag – plakaten og programmet og billettene til elevkonserten eller teaterforestillinga bør vel lages av elevene i visuell kunst, med tilbørlig akkreditering? Kanskje scenografi og kostymedesign også kan være passende tema?

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her