i samarbeid med

Regi på scenebilde

Regi på scenebilde

Tekst: Anne Gabrielle Sørensen

Når aktøren har gjort rollen til sin egen, gjennom en tydelig og personlig undertekst/tolkning, vil arrangementet (scenebildet) og intensiteten i formidlingen ofte komme intuitivt. 

Så kommer prosessen hvor arrangementene legges fast, «blokkes». Dvs at scenebildene først blir bestemt med plassering og alle bevegelser. Deretter kan aktøren ha fullt fokus på innlevelse i den personlige tolkningen og formidling til publikum.

Scenisk avstand: Avstanden mellom aktørene skal være større på scenen enn i det virkelige liv. Det har med scenebildet å gjøre, hva publikum oppfatter i sin synsvinkel, og for å beholde energien mellom aktørene på scenen. Hvis en har naturlig avstand, kan publikum oppleve det som skjer mellom aktørene som «privat», og få en følelse av å bli ekskludert.

Fokus: Instruktøren skal flytte og gi fokus dit publikum skal ha sin oppmerksomhet. For eksempel ved at de andre aktørene retter sin oppmerksomhet mot den aktøren publikum skal ha fokus på, med lys o.l.

Scenisk energi: Det kreves mye energi og intensitet fra aktørene på en scene. Stemmebruk, kroppsspråk, scenisk avstand og arbeid med smidige overganger er viktige element i denne sammenhengen.

Merk: Dette gjelder også om en bruker mikrofon eller «mygg».

Overganger/inn og utganger: Arbeidet med overganger er ofte undervurdert i amatørproduksjoner. Men det er ett av de viktigste triksene vi har for å holde energien oppe gjennom en hel forestilling. Overganger bør derfor prøves på lik linje med spillescener, sanger, musikk eller dans. Med gode overganger beholder man energien fra en scene til en annen.

Hvis energien faller i overgangene, må en bygge opp energien fra starten av hver scene. Det vil oppleves som om en for eksempel stopper midt i ett musikkstykke flere ganger og begynner igjen fra starten av stykket. Publikum mister fokus, sammenheng og «faller av» historien som skal følges.

Husk å bruke varierte inn og utganger. Høyre, venstre, bak eller ovenfra.

Lys/lyd: Hvis det er tid, jobber instruktøren sammen med lysdesigneren for å sette lys.

Lyset skal gi stemninger og fokus som støtter konseptet til instruktøren. Lys kan settes uten å ha aktørene til stede.

Har en dårlig tid i siste fase mot premiere, er det smart om det i kjøreplanen fins en lysskisse fra instruktøren. Det samme gjelder lyd.

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her