i samarbeid med

Dramaturgi

Dramaturgi

Tekst: Anne Gabrielle Sørensen

Det fins mange «regler» og dramaturgimodeller du kan følge, for å hjelpe publikum til å beholde konsentrasjonen og få en så stor opplevelse som mulig, av det som utspiller seg på scenen. Dramaturgi er et omfattende, eget fagområde.

Dramaturgi er det første leddet som er nødvendig for at publikum skal kunne følge innholdet i en forestilling. Gjennom tydelig dramaturgi gir vi publikum en klar sammenheng og mening. Dette øker kvaliteten på deres opplevelse.

En dramaturgisk oppbygning, uansett type forestilling, er selve grunnmuren. Hvis ikke grunnmuren er solid vil huset vakle eller i verste fall, falle sammen. Uansett hvor kunstnerisk og håndverksmessig godt man utfører de neste fasene i en produksjon, vil forestillingen lide under manglende dramaturgi.

De mest vanlige dramaturgiske modellene som blir brukt i kulturskolesammenheng er

  • Kollasj med rammehistorie
  • Kollasj med konferansier
  • Handlingspreget dramaturgi – ofte med et ferdig manus
Tips: Det fins dataprogram med dramaturgiske oppsett. Det er likevel en fordel å sette seg inn i de dramaturgiske modellene dere skal bruke.
Lengde på forestilling
  • En enakter bør ikke være lengre enn 75 minutter
  • I en toakter bør første akt være på 50–60 minutter, andre akt på 35-40 minutter

Les også: Dramaturgiske modeller  Handlingspreget dramaturgi  Kollasj

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her