i samarbeid med

Evaluering

Evaluering

Tekst: Lisbeth Wathne Svinø

Evaluering er en oppsummering av det du har gjennomført eller vært med på.

  • Ble det slik du hadde tenkt?
  • Kunne noe ha vært annerledes?
  • Ville du ha gjennomført prosjektet på samme måte en gang til?

Ofte ville du kanskje ikke gjennomført prosjektet akkurat den samme måten en gang til. Det kan være større eller mindre endringer du ville ha ønsket å gjøre. Evaluering blir da et hjelpemiddel for å avdekke hva du kan gjøre annerledes neste gang.

Evaluering er den delen av prosjektarbeid det oftest slurves med, og der det fins et stort potensial for utvikling av prosjekter. Vi kan dele et prosjekt opp i tre hovedfaser: Oppstart, gjennomføring og avslutning. Med i avslutningsfasen hører evaluering. Men kanskje også allerede i oppstartsfasen? For hvis vi tidlig tar et bevisst standpunkt til hva vi ønsker å evaluere i prosjektet, vil dette også hjelpe oss til å strukturere prosjektet.

Det kan være nyttig å evaluere alle prosjekter man er involvert i, både små og store, for så å bruke læringen til å videreutvikle de neste prosjektene man er involvert i. På denne måten vil prosjektarbeidet bli enda mer vellykket enn tidligere, og man vil i større grad få resultater som er i tråd med det man ønsker å oppnå med prosjektet.

Hele poenget med evaluering er læring og videreutvikling.

Les også: Evaluering av prosess / Evaluering av produkt

Spørsmål til Lisbeth Wathne Svinø?

Send henne en e-post