i samarbeid med

Regi

Instruktørens arbeidsområder

Tekst: Anne Gabrielle Sørensen

Utførelse av alle kunstfag innebærer teknisk, håndverksmessig arbeid samt et personlig, kunstnerisk, individuelt arbeid. En Instruktør har det kunstneriske ansvaret for helheten i en forestilling.
Arbeidet med manus eller dramaturgien i forestillingen starter i god tid før produksjonsstart. Dette arbeidet kan bestå av å sette sammen ulike nummer, lage en rammehistorie, samarbeide med dramatiker, stryke tekst, redigere, eller skrive selv. Gjennom et helhetlig kunstnerisk konsept, uttrykker instruktørens sin personlige vinkling på gitte forestilling.
Det formidles videre til de andre fagområdene som er involvert, som for eksempel lys og lys, slik at de kan skape og støtte opp under dette konseptet, gjennom sitt fagområde.
Regi og instruksjon på scenen
  1. Regi av scenebilde. Aktørene går og står i hvert scenebilde, og overganger og bruk av lys og lyd er viktig å ha regi på.
  2. Personinstruksjon av aktøren. Først og fremst arbeid med det som blir kalt «undertekst» i teaterfaget. Alle kunstfag har undertekst, men bruker ulike ord til å beskrive dette, for eksempel tolkning. Det er aktørens følelser, stemning og tanker ... Den er personlig. Individuell. Detaljert arbeid med personinstruksjon skaper individualitet og større innlevelse i fremføringen. Det gir også mulighet for at hele potensiale til den enkelte aktør kan blomstre og utvikle seg.

Husk kontraster i instruksjonsarbeidet

Kontraster skaper dynamikk, dynamikk skaper bevegelse, mellom numre, i scenebilde, i aktøren på scenen, mellom aktørene, og til slutt i publikums opplevelse.

Les også: Regi på scenebilde   Personinstruksjon

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her