i samarbeid med

Praktisk utstillingsforming

Praktisk utstillingsforming

Tekst: Robert Øfsti

Fra boken «Fagveilederen for visuell kunst», utgitt av Norsk kulturskoleråd. Forfatter: Robert Øfsti.

De aller fleste kunstnere er fortrolige med utstillingsarenaen. De har montert både egne og andres utstillinger og har dette området som en del av sin kunstneriske realkompetanse. Dessuten finnes det gode håndbøker i utstillingsdesign. Her nevner vi kort bare noen momenter til en huske- og inspirasjonsliste:

Vi må huske at det kan lages gode utstillinger i mange formater og i mange sammenhenger. Det er langt mellom ideelle krav og minstekrav. Kunstpedagogen bør ha et solid grunnlag for å lage en elevutstilling.

Det viktigste for å få en utstillingsvegg til å se skikkelig ut, er ikke om alt er malt og sparklet etter alle kunstens regler, men at det ikke virker som om arrangøren ikke har brydd seg!

Felles for alle utstillings- og presentasjonsformer er at de fortjener en skikkelig åpning – en vernissasje. Markedsføring er det du betaler du for – annonsen i avisa og på nettet, plakaten i butikken og på nettet, invitasjonskortet i posten eller i e-posten.

PR får du gratis og er mer troverdig: Oppsøk journalisten du kjenner og få et oppslag, inviter til pressekonferanse, send korte pressemeldinger til avisa – gjerne utformet som intervju med deg selv og/eller elevene.

Tenk gjennom hvem du mener det er viktig å få til å komme på utstillingen: Rektor i kulturskolen, ordføreren, medlemmene i hovedutvalg for kultur, rådmannen, oppvekstsjefen, kultursjefen, foreldre og foresatte, alle som har fornavn som begynner på B.

Av alle de viktige personene, er én så viktig at han/hun får det privilegiet det er å åpne utstillingen, og som får kulturskolens selvproduserte kalender som gave.

Tenk strategisk!

Relevante dokument: 1a) Mal for planlegging og gjennomføring (pdf)  1b) Skjema for planlegging og gjennomføring (doc)   2) Eksempel på planlegging og gjennomføring (pdf)

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her