i samarbeid med

Produksjonsarbeid

Produksjonsarbeid

Tekst: Torkel Øien

Her finner du to verktøy, utviklet for å systematisere og optimalisere produksjonsarbeidet i kulturskolen.

De to dokumentene har mange felles element – men ulike fokus og hovedelement.

Det første dokumentet – Produksjonsplanlegging – handler om bruk og prioritering av kulturskolens ressurser i forberedelse, utvikling og gjennomføring av produksjoner. Det tar også for seg rammer, spesielt knyttet til arbeidstidsavtalen. Den fokuserer muligheter, arbeidsmåter og verktøy.

Det andre dokumentet – Produksjonsguide – er en guide som fokuserer begrunnelser, kvalitetssikring, omsorg, mål, rammer og verktøy. Det er viktig å systematisere dette arbeidet.

Aktuelle dokument: Produksjonsplanlegging (pdf)  /  Produksjonsguide (pdf)

Spørsmål til Torkel Øien?

Send ham en e-post