i samarbeid med

Sluttord om utstillingsarbeid

Sluttord om utstillingsarbeid

Tekst: Siri Singsaas og Fabiola Charry

Utstillingsproduksjon kan bidra til å

  • gi mer kjennskap til ulike utstillingsformer, produsent- og kuratorrollen
  • styrke strukturen for utstillingsproduksjon
  • klarere begreper om samtidskunst, relasjonell kunst og performance
  • få erfaring med det offentlige rom som ramme for ulike kunstuttrykk
  • få erfaring med tverrfaglige prosesser og presentasjoner
  • styrke kulturskolens lokale kunstnettverk
  • gjøre kommunen attraktiv som bosted

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her