i samarbeid med

Montering av utstilling

Montering av utstilling

Tekst: Robert Øfsti

Fra boken «Fagveilederen for visuell kunst», utgitt av Norsk kulturskoleråd. Forfatter: Robert Øfsti.

Det å montere en utstilling er i seg selv en særegen kunstnerisk oppgave og utfordring – det er kreativt og skapende arbeid.

Her kan en tenke seg et helt spekter av arbeidsformer, fra at dette er en oppgave elevene skal gjøre helt alene, med læreren som håndlanger, til at læreren styrer alt og tar alle avgjørelser, med elevene som assistenter.

I begge variantene, og i alle overgangsformene, kan det ligge mye god læring. I det ene tilfellet kan læreren effektivt spille rollen som «ballvegg» og tvinge frem refleksjon over elevene sine valg. Og det kan ligge mye god mesterlæring i at den eneveldige læreren verbaliserer sine handlinger og forklarer sine valg, mens elevene rekker frem hammer og spiker.

En kan også tenke seg at utstillingen kan fungere som «opptaksprøve», ved å være den arenaen der de elevene som ønsker seg inn på et fordypingsprogram i visuell kunst, får mulighet til å dokumentere sine særskilte interesser og evner.

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her