i samarbeid med

Formidling, innhold og råd

Formidling, innhold og råd

Tekst: Siri Singsaas og Fabiola Charry

Her finner du praktiske spørsmål og/eller spørsmål som fungerer som tema for diskusjon.

1) Hvordan videreutvikle/forbedre et utstillingskonsept?

 • Sette tydelige mål og delmål mht. utstillingen
 • Grunnidé/tema
 • Bygge på tidligere erfaringer og evalueringer – Hva gikk bra? Hva kan gjøres bedre?

2) Hvordan fungerer den faglige opplæringen gjennom utstillinga?

 • Involvering av elevene i prosessen og presentasjonen
 • Det praktiske rundt romforståelse, lys, fargesammensetning, overganger, luft, retninger, mengden, sammenhenger, harmoni og koalisjoner
 • Fra tradisjonelle teknikker til utvidet kunstbegrep, samtidskunst. – tilnærming til kunst i det offentlige rom / relasjonell kunst og performance samt digital kunst.

3) Hvilken type utstilling skal produseres?

 • Temabasert utstilling
 • Teknikkbasert utstilling
 • Prosessbasert utstilling
 • Tverrfaglige samarbeid som en del av en produksjon /konsert /forestilling
 • Performance
 • Årsutstilling/halvårsutstilling – presentasjon av årets arbeid
 • Utstilling i forbindelse med spesielt arrangement internt/eksternt
 • «Bestilt» utstilling
 • Vandreutstilling
 • Utstilling tilpasset et spesielt rom/stedsrelatert
 • Digitalt basert utstilling
 • Projeksjoner via iPad, Tagtool osv.
 • Utstilling i rekrutteringssammenheng

4) Hvordan å forbedre utstillingsplanlegging og forberedelser?

 • Lokaliteter og fasiliteter egnet for utstillingsformålet – tidlig befaring på visningssted
 • Produksjonskostnader – ha eget budsjett for utstillinga
 • Bruk av planleggingsverktøy og planleggingsskjemaer – plan over hvem gjør hva og når og tidsrammer
 • Kjøreplan for utvalg, montering og åpning
 • Egen utstillingskomité bestående av lærere og elever
 • Kulturskolens eierskap av utstillingsproduksjon – fra ledelse til kunstpedagog
 • Samarbeidsgruppe med andre lærere / tverrfaglig arbeid / produksjon
 • Evaluering av struktur, planer og rutiner i etterkant

5) Hvordan fungerer utstillingslokalet/visningsstedet?

 • Undersøkelse av type rom
 • Rom for animasjon/projeksjoner/digital presentasjon
 • Profesjonelt galleri/tilpasset visningsrom
 • Uterommet/stedsrelatert (park, telt, gate, sjø, skog, torg, m.fl.)
 • Vanlig undervisningsrom/visningsrom
 • Kunstnerens egne atelier
 • Scene/teatersal
 • Kirkerom, gymsal eller aula
 • Kjøpesenter eller andre «uvanlige» utstillingssteder
 • Undersøkelse av tekniske forhold
 • Romstørrelse/kapasitet
 • Utstillingsvegger – ulike typer
 • Muligheter for montering i tak, vegger, på gulv, vindu
 • Muligheter for montering av installasjoner – gulvplass
 • Lysforhold
 • Luft og ventilasjon
 • Lagerplass
 • Tilgang til hjelpemidler – projektorer, tv-skjerm, søyler, verktøy osv.
 • «Vaktmesterhjelp» på stedet?

6) Hvordan når informasjon og markedsføring ut til publikum?

 • Ekstern
 • Hvilken informasjon er viktig?
 • Type markedsføring: Pressemelding – lokalavis, radio, TV og trykksaker
 • Digital informasjon: e-post, sosiale medier (hjemmesider, Facebook, Twitter, bloggsider)
 • «Spennende vinkling» for å få pressedekning
 • Informasjon gjennom kunstforeninger/kunstinstitusjoner
 • Intern – før utstillingen
 • Plakat og flyers med informasjon
 • Presentasjon og informasjon til foreldre om utstillingen/ visningen
 • Informasjon om undervisningstid i forbindelse med utstilling
 • Internt – under utstillingen
 • Kunstkatalog med presentasjon av alle elevene
 • Skriftlig informasjon som monteres ved elevarbeid/gruppearbeid eller digital informasjon
 • Nummerert oversikt over alle utstilte elevarbeid
 • Informasjon/brosjyrer/digital presentasjonstavle om tilbudet – Rekrutteringsarena

7) Hvordan fungerer formidling av utstillingen fra og til eleven og til publikum?

 • Hvem bestemmer?
 • Elevenes utstilling – eller lærerstyrt utstilling/presentasjon
 • Eleven former utstillingen sammen med læreren
 • Læreren alene bestemmer og former utstillingen
 • Elevene er med på å velge ut elevarbeid/presentasjonsform selv eller i samarbeid med lærer
 • Begrenset antall elevarbeid hver enkelt elev kan få delta med
 • Elever er med på utforming av katalog og plakat
 • Blir elevene synlige nok?
 • Elever som formidlere av egen utstilling
 • Synliggjøring gjennom digital presentasjon av prosess
 • Katalog med foto av elever og arbeid
 • Verbal presentasjon av elevene under åpning
 • Formidling av utstillingen internt i egen kulturskole og i lokalsamfunnet
 • Formidle til inviterte skoleklasser/elevenes skoler og medelever
 • Formidle til inviterte barnehager – eldresentre – kunstforeninger – kulturskolens øvrige elever og lærere
 • Samarbeid med ulike kunstinstitusjoner/kunstforeninger om formidling av utstillinga
 • Andre aktører
 • Benytte utstilling/presentasjon i formidling/undervisning til egne elever
 • Utarbeide oppgaver på forhånd i forbindelse med formidling

8) Hvordan fungerer montering/rigging – praktiske oppgaver?

 • Utstillingsformat bestemt/avtalt på forhånd
 • Elevene delaktige med montering/ferdigstilling
 • Involvering av foreldregruppe
 • Alt ferdigstilt på forhånd eller ferdigstilling på stedet
 • Fargekoding/merking av elevarbeid for senere sortering
 • Tidsplan – Antall dager/tidspunkt det er behov for mht. rigging. Pauser
 • Klarering/rydding av visningssted før montering
 • Transportplan – elevarbeid fraktes til utstillingssted
 • Behov for søyler, sokler, utstillingsvegger, PC, Mac, projektorer, ledninger etc.
 • Verktøykasse med alt tenkelig verktøy og materiell
 • 9) Gjennomføring/åpning av utstilling
 • Kunstnerisk innslag av kulturskoleelever
 • Noen kloke ord på åpningen v/ f. eks rektor
 • Invitere kjente politikere, ordfører/kommune/fylke
 • På forhånd avklart vaktplan lærere
 • Involvere elever i vaktordning og formidling
 • Kaffetrakter og mat tilgjengelig
 • Aktivitetshjørne for yngre barn med div utstyr
 • Gjestebok
 • Dokumentasjon utstillinga

10) Nedrigg av utstilling

 • Plan for nedrigg/transport/utdeling elevarbeid
 • Tilbakestilling av lokalet
 • Evaluering – så fort som mulig etter utstillinga er ferdig

 

Spørsmål i etterkant/evalueringsfasen

 • Beriker kulturskoleutstillinger det kommunale kulturlivet og samfunnsutvikling?

- Er kulturskoleutstilling viktig for kulturskoleutvikling og det lokale kulturliv?

- Fungerer utstillingen som et utstillingsvindu/markedsføring for kulturskolevirksomhet?

- Hvordan få med andre /flere mulige samarbeidspartnere, sponsorer og deltakere?

- Hvordan bli en selvsagt del av kulturskolens tydelige fotavtrykk/profil/historie?

 • Refleksjon - i lærergruppen og i elevgruppe

- Hva fikk vi ut av prosjektet?

- Nådde vi de målene vi satte?

- Kunne vi ha planlagt annerledes?

 • Praktiske spørsmål og/eller spørsmål til diskusjon

- Hvordan videreutvikle/forbedre et utstillingskonsept?

- Hvordan fungerer den faglige opplæringen gjennom utstillinga?

- Hvilken type utstilling skal produseres?

- Hvordan å forbedre utstillingsplanlegging og forberedelser?

- Hvordan fungerer utstillingslokalet/visningsstedet?

- Hvordan når informasjon og markedsføring ut til publikum?

- Hvordan fungerer formidling av utstillingen fra og til eleven og til publikum?

- Hvordan fungerer montering/rigging – praktiske oppgaver?

- Gjennomføring/åpning av utstilling

- Nedrigg av utstilling

- Spørsmål i etterkant/evalueringsfasen

- Beriker kulturskoleutstillinger det kommunale kulturlivet og samfunnsutvikling?

- Refleksjon - i lærergruppen og i elevgruppen

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her