i samarbeid med

Kulturskolebanken flyttes til kulturskoleradet.no

Det faglige innholdet på nettstedet kulturskolebanken.no vil i løpet av våren 2024 bli revidert og flytta til nettsida Kulturskolebanken på kulturskoleradet.no.

Kulturskolebanken har vært en viktig del av det nå avsluttede Nordeaprosjektet KUL-TUR, som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeidet om. Målsettingen med både prosjekt og nettsted var å gjøre kulturskolene bedre rustet til entreprenørskap, produksjon og formidling i arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk samt synliggjøre kulturskolenes virksomhet. Mye av innholdet i Kulturskolebanken synes både Kulturskolerådet og Nordea at det er verdt å ta vare på og fortsatt tilby deg som arbeider med kulturproduksjoner og formidling i kulturskolen.

Nå er Kulturskolerådet i gang med en flytte- og reveideringsprosess, og ønsker å tilby verktøykassa Kulturskolebanken i oppdatert og nyttig utgave, også etter at den er flytta over til kulturskoleradet.no. Mer informasjon kommer på kulturskoleradet.no og i nyhetsbrevet Kulturtrøkk (gratis å abonnere på).

Les mer