i samarbeid med

Evaluering av prosess

Evaluering av prosess

Tekst: Lisbeth Wathne Svinø

Ulike prosesser i et prosjekt kan være vel så viktige å evaluere som selve produktet.

Dette gjør du: Samle utvalgte involverte parter i prosjektet og bestem dere tidlig i samarbeidet for hva dere ønsker svar på. For eksempel:

 • Egen innsats
 • Prosjektgruppes innsats
 • Planlegging

     - Prøveplanen

     - Tidsplanen

 • Kommunikasjon/informasjon (ekstern/intern)
 • Møtegjennomføring

Under overskriften forventninger kan vi for eksempel stille disse spørsmålene:

 • Hvilke forventninger hadde du som prosjektleder/prosjektmedarbeider til samarbeidet?
 • I hvilken grad ble dine forventninger innfridd?
 • Hvilke forventninger tror du de andre hadde til deg?
 • I hvilken grad tror du deres forventninger ble innfridd?
 • Hvilke forventninger hadde du til deg selv?
 • I hvilken grad opplever du at disse forventningene ble innfridd?

Når dere har bestemt dere for hva dere skal evaluere, lag så smarte mål som mulig slik at dere får formulert det dere ønsker svar på. Selve evalueringen vil da gi dere svar på hvordan det gikk med måloppnåelsen.

Skalering

Begrepet skalering brukes veldig ofte i coaching. I Prosjekthåndboka 3.0 – Verktøykasse for kreative team (Aakre og Stryken Scharning, 2016), kalles denne måten å arbeide på for Barometeret. Når du spør «I hvilken grad …?» er det om å gjøre å få så presise svar som mulig. Hvis du legger til «på en skala fra – til», blir spørsmålet slik:

«I hvilken grad, på en skala fra 1 til 10 …?»

Pass på å bruke partall. Hvis oddetall brukes er det veldig lett å lande på midten, og med det ikke angi retning for resultat. Det er også viktig å bruke intuisjonen, altså ikke diskutere seg frem til et tall ved å veie frem og tilbake, men «å skyte fra hofta» og komme med et tall. Det er jo ikke alltid at selve tallet er det viktige.

Kanskje er det viktigere det svaret du får når du spør: Hva skulle til for at du hadde svart et høyere tall?

Relevante lenke til ekstern kilde: Prosjekthåndboka 3.0

Spørsmål til Lisbeth Wathne Svinø?

Send henne en e-post