i samarbeid med

Evaluering

Evaluering

Tekst: Torkel Øien i samarbeid med prosjektledere i Nordeaprosjektet KUL-TUR

Evaluering er en del av prosjektarbeidet det ofte slurves med, og der det fins et stort potensial for utvikling av prosjekt.

Vi kan dele et prosjekt opp i tre hovedfaser: Oppstart, gjennomføring og avslutning.

Med i avslutningsfasen hører evaluering. Men kanskje også allerede i oppstartsfasen? Hvis vi tidlig bestemmer oss for hva vi ønsker å evaluere i prosjektet, vil dette hjelpe oss med å strukturere det.

Det er viktig å være konsekvent og evaluere alle prosjekter en er involvert i, både små og store, og bruke læringen til å videreutvikle de neste prosjektene slik at de får et enda bedre resultat.

Hele poenget med evaluering er læring og videreutvikling.

Les også: Evaluering (eget menypunkt under Fra Idé til presentasjon)

Spørsmål til Torkel Øien?

Send ham en e-post