i samarbeid med

Hvem kan evaluere

Hvem kan evaluere?

Tekst: Lisbeth Wathne Svinø

Evaluering kan for eksempel gjøres av

  • En oppdragsgiver eller prosjekteier
  • Eksterne eksperter og fagpersoner
  • Andre team og personer (for eksempel noen aktuelle interessenter fra produksjonen)
  • Personer fra vårt eget team
  • Oss selv

Som med de andre emnene i verktøykassa, er det du får her bare en liten innføring. En bok man kan hente mange idéer fra er Prosjekthåndboka 3.0 – Verktøykasse for kreative team (Aakre og Stryken Scharning, 2016).

Tips: Bruk god tid på å planlegge, gjennomføre og oppsummere (skriftlig!) evaluering av prosjekter. Og ikke minst: Bruk det du erfarer i andre prosjekter, for det er alltid noe du kan forbedre.

Evalueringsspørsmålene kan besvares ved diskusjoner, egenrefleksjon, utspørring (spørreskjemaer, Questback etc.) eller for eksempel ved å bruke verktøyet Cafédialog på ulike måter. Målet er, uavhengig av metode, å få så riktige svar som mulig.

Noen spørsmål som kan være viktige å få svar på er for eksempel

  • hva fikk vi ut av prosjektet?
  • nådde vi de målene vi satte?
  • kunne vi ha planlagt annerledes?

Spørsmål til Lisbeth Wathne Svinø?

Send henne en e-post