i samarbeid med

Planverk

Planverk

Tekst: Norsk kulturskoleråd

Her finner du lenker til planer der du finner informasjon vi tror du kan ha utbytte av når du arbeider med å styrke kulturskolenes kompetanse på produksjon og formidling eller gjøre kulturskolene mer synlige.

  • Rammeplan for kulturskolen - "Mangfold og fordypning"

Utgiver: Norsk kulturskoleråd

Rammeplan for kulturskolen - og i særdeleshet de fem fagplanene - sier også en god del om hvordan kulturproduksjon i kulturskolen bør foregå, ikke minst for at dette skal skje med høy kvalitet, til beste for eleven. På kulturskoleradet.no finner du rammeplanen på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.

Lenke til rammeplanseksjonen på kulturskoleradet.no

 

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her