i samarbeid med

Nettsted

Nettsted

Tekst: Norsk kulturskoleråd

Her finner du lenker til andre nettsted der du finner informasjon vi tror du kan ha utbytte av når du arbeider med å styrke kulturskolenes kompetanse på produksjon og formidling eller gjøre kulturskolene mer synlige.

dramas.no

Dramas er en tjeneste for amatørteatergrupper og skoler/kulturskoler i Norge. Dramas formidler manus til lesing, behandler søknader om spilletillatelser og utbetaler royalties til rettighetshavere. I manusbasen til Dramas finner du nærmere 3000 manustitler som du kan bestille for lesing eller fremføring. Dramas låner også ut noter og musikkmateriell til noen teaterstykker.

korarti.no

Kor Arti' er en digital plattform for å lære sang og musikk med fokus på elevaktivitet. Her tilbyr Norsk kulturskoleråd et rikt utvalg sanger i forskjellige tema som skal kunne tilby ethvert fagområde et alternativ til tradisjonell undervisning. 

kulturskoleradet.no

Norsk kulturskoleråds hovednettsted inneholder også en del fagstoff som er interessant for den som arbeider med kulturrproduksjon og -formidling. Her fins også nyhetssaker om "gode eksempler" som kan inspirere den som leter etter nye ideer osv.

musikklokaler.no

Norsk musikkråds kunnskapsnettsted for initiering, etalering, utbedring og drift av musikklokaler. Her finner du flere publikasjoner som er nyttige for lokale musikk- og kulturråd m.fl., blant annet Lokaler til musikkformål – Norsk musikkråds normer og anbefalinger, og Sjekklister for øverom for henholdsvis band, kor og korps.

produksjonshandboka.no

På Produksjonshandboka.no deler Rikskonsertene relevant kompetanse og kunnskap med deg som jobber med musikkproduksjoner for barn og unge. 

prosjekthåndboka.no

Prosjekthåndboka 3.0 er en praktisk håndbok fylt med verktøy, tips og råd til deg som jobber i moderne prosjekt og kreative team. Prosjekthåndboka 3.0 kan leses og brukes med utbytte, uavhengig av om du er prosjektleder, teamdeltaker, lærer, student, kursholder, prosessleder eller konsulent. Den gir deg en variert verktøykasse til å løse oppgavene og utfordringene du møter i mange typer prosjekt.
 teaterbanken.no Nettstedet teaterboanken.no driftes av Frilynt Norge, landets største teaterorganisasjon for både barn, ungdom og voksne. Her får du tilgang til kostymer, kulisser, rekvisitter, manus, teatersminke og spesialeffekter, manus og kompetanse.
   
   
   
   

Prosjekthåndboka 3.0

Prosjekthåndboka 3.0 er en praktisk håndbok fylt med verktøy, tips og råd til deg som jobber i moderne prosjekt og kreative team. Prosjekthåndboka 3.0 kan leses og brukes med utbytte, uavhengig av om du er prosjektleder, teamdeltaker, lærer, student, kursholder, prosessleder eller konsulent. Den gir deg en variert verktøykasse til å løse oppgavene og utfordringene du møter i mange typer prosjekt.

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her