Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Denne verktøykassen er et resultat av Nordea-prosjektet KUL-TUR, et utviklingsprosjekt som har som mål å styrke oppmerksomhet og kunnskap knyttet til produksjon, fremføring og formidling i kulturskolene. Prosjektet er finansiert av Nordea og er et samarbeid med Norsk kulturskoleråd. Gjennom prosjektet støtter Nordea Kulturskolerådets arbeid for kompetanseutvikling i kulturskolene. Samarbeidet tilrettelegger også for å gi unge utøvere arenaer for fremføring.

Det lønner seg å ha tenkt litt på forhånd!