i samarbeid med

Sosiale medier

Sosiale medier

Tekst: Sigrun Agøy Engum og Lage Thune Myrberget

Sosiale medier har endret måten vi kommuniserer på. Med mobilen er vi logget på internett hele tiden. Det forventes at vi er oppdatert gjennom sosiale medier. At vi byr på oss selv. Deler historier. Kommenterer og produserer egne fortellinger med tekst, bilde, lyd og film.

Unge er i dag blitt multimediaprodusenter.

Bruk av sosiale medier blir derfor et viktig verktøy i informasjonsarbeidet. Informasjonsarbeidet blir også PR-arbeid, som til slutt bidrar til omdømme.

Nederst i artikkelen finner du lenke til noen kjøreregler for bruk av sosiale medier.

Grunnleggende informasjon

Her følger noe grunnleggende informasjon, noen tips og litt om hvordan å komme i gang med et utvalg sosiale medier:

  • Facebook

Anbefalt bruk: Facebook er det mest anvendelige sosiale mediet. Her kan kulturskolen dele og formidle sine aktiviteter. Her kan skolen også opprette arrangementer og invitere til opplevelser. Facebook egner seg for ledelsen, lærere, foresatte og elever. Aldersgrensen på Facebook er 13 år.

Les mer om Facebook

   

Instagram

Anbefalt bruk: Instagram er et bilde- og filmmedium som kan egne seg godt for Kulturskolen. Her kan aktivitetene settes i fokus. Instagram passer for både elever, foresatte og lærere. Aldersgrensen på Instagram er 13 år.

Les mer om Instagram

   
  • Twitter

Anbefalt bruk: Twitter er tradisjonelt sett brukt av meningsbærere, politikere, journalister, kjendiser o.l., og vi anbefaler at det er ledelsen som bruker dette mediet på vegne av kulturskolen. Ledelsen bør gjøre en nøye vurdering av hvordan de vil delta i en offentlig debatt, hvem som skal snakke på Kulturskolens vegne og hvordan. Aldersgrensen på Twitter er 13 år.

Les mer om Twitter

   
  • Snapchat

Anbefalt bruk: Snapchat er et sosialt medium som egner seg best for elevene. Det er uhensiktsmessig å bruke Snapchat som en tradisjonell informasjonskanal, men filter og lenses kan bidra til en styrket digital identitet hos den yngre målgruppen. Aldersgrensen på Snapchat er 13 år.

Les mer om Snapchat

   
  • Soundcloud

Anbefalt bruk: Soundcloud er en svært viktig kanal for deling av lyd, musikk og podkast. Lydene kan likes, deles og bygges inn på egne nettsider. Inne i lydfilene kan du også legge inn egne kommentarer. Derfor blir denne kanalen et sosialt medium.

Les mer om Soundcloud

   
  • LinkedIn

Anbefalt bruk: Dette er et profesjonsfaglig nettverk som er viktig for rekruttering og nettverksbygging. Dette egner seg altså best for de ansatte og kulturskolens omdømme og fremstilling som arbeidsplass og del av lokalsamfunnet.

   
  • TikTok

Anbefalt bruk: Dette er en svært populær kinesisk tjeneste som stimulerer og motiverer til kreativ produksjon av innhold. Sang, dans, skuespill og sketsjer. Dette er en vanskelig kanal å erobre for kulturskolen, men ved å ha en emneknagg/hashtag kan elevene produsere og dele innhold som de knytter til skolens tilbud og aktiviteter.

Ved å sikre kulturskolens digitale identitet kan skolen få sin fortjente omtale, men pass også på. Det kan komme negativ og uønsket oppførsel som f.eks. misnøye og misbruk. Da er dette noe som skal håndteres konstruktivt. Responder og henvis til formelle kanaler som telefon, møter og e-post.  

 

Les også: Kjøreregler for bruk av sosiale medier  /  Kulturskoleelever som ressursFacebook / Instagram  / Twitter  /  SnapchatVimeoYouTubeSoundcloud

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her