i samarbeid med

Når tiden ikke strekker til

Når tiden ikke strekker til

Tekst: Anne Berentsen, Kulturmeglerne

Arbeid med PR, informasjon og markedsføring er oppgaver som kommer på toppen av alt annet. Husk at det meste handler om valg og prioriteringer – ikke minst å ha et bevisst forhold til hva en ikke prioriterer.

Det beste man kan gjøre når tida ikke strekker til er:

1) Sørg for en kort skriftlig presentasjon av prosjektet, med et tydelig budskap.

2) Definer hvilke målgrupper det skal jobbes mot.

3) Sett sammen en PR-team av kreative og engasjerte bidragsytere, gjerne elever/medvirkende i prosjektet. Gi dem konkrete ansvarsområder og fordel oppgaver. For eksempel:

  • Presseansvarlig
  • Ansvarlig for sosiale medier/digitale kanaler
  • Foto-/filmsjef
  • Markedsansvarlig (plakater/flyere/annonser)

Forklar tydelig hva som forventes av teamet, gi ros og oppmuntring underveis. En påskjønnelse for godt utført arbeid i etterkant kan kanskje være på sin plass? For eksempel i form av kino- eller konsertbilletter?

4) Sørg for at det blir tatt bilder (fotosjefen i pr-teamet).

5) Sørg for at i hvert fall ett medium blir kontaktet i forkant (presseansvarlig i PR-teamet).

Sjekk om du kan få hjelp hos gode ressurspersoner knyttet til prosjektet ditt (i kommunen, blant foreldre, på kulturhuset o.l.)

 

 

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her