i samarbeid med

Generelle promoteringstips

Generelle promoteringstips

Tekst: Anne Berentsen, Kulturmeglerne

1I Lag en promoteringsplan (promoplan

 • Det er lettere å få gjennomført PR-arbeidet dersom en har tenkt og planlagt litt.
 • Inn i promoplanen: Hva er historien du vil fortelle?
 • Inn i promoplanen: Når bør PR-/markedsføringsarbeidet starte, hvem er målgruppen og hva må gjøres for å nå dem?
 • Inn i promoplanen: Hva er publikumsmålsettingen for prosjektet/arrangementet, og hva må til av markeds- og presseaktiviteter for å nå målet?
 • Husk at den viktigste promoteringen skjer sju-ti dager før arrangementet.

Les også: Promoteringsplan

 

2) Kartlegg lokalmediene i området ditt!

 • Hvilke lokalaviser finnes i området ditt, hva tilbyr de? Hvem skriver om kultur? Er det mulig å få til en rimelig annonseordning?
 • Hvilke lokalradioer fins, hvordan jobber de? Tar de imot gjester? Har de reportere som kan inviteres på besøk?
 • Fins det lokale tv-stasjoner som dekker hva som skjer i nærområdet? Bruker de reportere dere kan invitere til en øvelse? Eller har de gjester i studio?
 • Kan du legge ut informasjon om ditt arrangement på lokalavisenes nettsteder, eller andre nettsteder som når folk i nærmiljøet?
 • Kan du sette opp en egen e-postliste for pressekontakter i ditt område?
 • Hvis du kontakter riksdekkende medier må arrangementet ditt ha nyhetsverdi for andre enn publikum lokalt: Hva er nyheten?
 • Kan man bruke flere vinklinger/historier knyttet til arrangementet/prosjektet i flere ulike medier? Skuespiller A er kanskje superinteressert i fisking og friluft, eller er årets spiller på det lokale fotballaget? Kan man kontakte fagpresse for å spre dekningen om at skuespiller A er med i årets juleforestilling? Eller bruke dette på annet vis?

 

3) Elevene som skal opptre er en kjemperessurs!

 • Hvordan kan du bruke elevene i promoteringsarbeidet? Kan du sette sammen et PR-team? Har noen av elevene egne kanaler på sosiale medier som kan brukes? Hvem av dem kan ta ansvar for sosiale medier? Kan noen av elevene være fotografer?
 • Har noen av elevene foreldre som kan bidra med en tekst til en pressemelding eller en kronikk? Eller har foreldrene nettverk som kan være nyttige til spredning av informasjon?
 • Husk at nettverket rundt elevene er arrangementets kjernemålgruppe! Hvordan kan du mobilisere dette nettverket?

 

4) Presentasjonsmateriell

 • Skriv en kort, konsis og god tekst om arrangementet tidlig i prosessen. Teksten brukes helt eller delvis i alt informasjonsarbeid, det være seg på nettsider, i pressemelding, eller på sosiale medier.
 • Husk å ta noen gode bilder i forkant! Bruk dem sammen med teksten på nettsider, i sosiale medier og til presse.
 • Husk å dokumentere arrangementet med bilder og film! Ta bilder som kan brukes til rapporter og materiell ved en senere anledning. Legg dem i en billedbank/billedarkiv slik at de lett gjenfinnes!
 • Vær kritisk til betalte kanaler og kostnadskrevende tiltak (plakater, flyere, annonser …): Hva er effekten? Er det verdt prisen? Det er mye du kan gjøre som ikke koster så mye penger.
 • Vær kritisk til betalte kanaler (plakater, flyere og annonser): Hva er effekten? Er det verdt prisen? Det er mye du kan gjøre som ikke koster så mye penger.

Les også: PR-materiell - huskeliste

 

5) Annen markedsføring

 • Kan du få i gang et «street team»? En gjeng med dedikerte elever som kan bidra med spredning av flyere og plakater? Kanskje det er en god fotograf blant dem som kan ta bilder eller filme?
 • Gode, gammeldagse løsninger virker fortsatt. Hva med å legge flyere i postkassene? Eller sende invitasjoner på e-post til hele kjernenettverket rundt arrangementet, og be om nettverkets hjelp til å distribuere?
 • PR-stunts: Kan dere finne på noe som både vekker oppmerksomhet og interesse ute blant folk, for eksempel opptre på overraskende steder? Presentere noe fra forestillingen ute blant folk? Spille minikonserter på kjøpesenteret eller på togstasjonen i ettermiddagsrushet? Vise små utdrag fra en dialog i et teaterstykke i heisen på en arbeidsplass? Det uventede får ofte folk til å ta frem mobilen sin – og poste i egne sosiale kanaler … Da kan dere plutselig være i gang med et godt PR-arbeid.
 • Sosiale medier er en nødvendighet. Kan dere lage noen gøye snutter til Instagram eller TikTok?
 • På sosiale medier kan dere gjerne bruke ID-er fra deltakere i oppsetningen/konserten, enten video eller lyd (til f.eks. radio), eksempelvis «Hei, vi er xxx og vi gleder oss til å xxxxx, håper vi ses på [sted] [dato]». Husk at medvirkning i sosiale medier krever godkjenning! Og vær varsom om barn er involvert!

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her