i samarbeid med

Verksted for potensielle søkere av Nordeas innovasjonsstipend

2020 Innovasjonsverksted 25.2 krakenimages.jpg
20.02.2021 Egil Hofsli (tekst)

HJELP SOM KAN GI SØKNADSSUKSESS: På verkstedet 25. mars kan kommunale kulturskoler få hjelp til å levere gode søknader til Nordeas innovasjonsstipend 2021. (Foto: krakenimages/Unsplash)

OSLO: For å lykkes med å levere vinnersøknaden til Nordeas innovasjonsstipend 2021 og innkassere 100 000 stipendkroner, er det viktig å investere litt ekstra innsats i søknadsskrivingen. Nå tilbys et eget verksted for kulturskoler som vurderer å søke stipendet.

På verkstedet torsdag 25. mars er målet for arrangøren Norsk kulturskoleråd å bistå de kommunale kulturskolene som ønsker å søke Nordeas innovasjonsstipend 2021 med å få til så gode søknader som mulig.

Bidra til utvikling i kulturskolen

Nordeas innovasjonsstipend skal i år deles ut for andre gang, til den kulturskolen som imponerer stipendjuryen mest med et innovativt prosjekt. Tynset kulturskole kapret Nordeas innovasjonsstipend 2020.

Nordeas innovasjonsstipend inngår i Nordea-prosjektet KUL-TUR som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om. Nordea ønsker at stipendet skal bidra til utvikling i kulturskolen, i form av fornyelse og nyskaping.

Tips om form, innhold og «pitsjing»

– På verkstedet vil vi si noe om erfaringene fra i fjor, bistå med innspill på form og innhold på søknaden samt ha en runde med «pitsjing» av den enkelte kommunens idé, sier Lars Emil Johannessen, ansvarlig for Nordeas innovasjonsstipend i Norsk kulturskoleråd.

Verkstedet er tenkt som hjelp på veien til å videreutvikle og etter hvert ferdigstille en søknad til innovasjonsstipendet. – Vi vil gi bistand i arbeidet med søknaden og innspill på pitsjen den enkelte kommunen skal tydeliggjøre i søknaden. Der skal de med fire-fem setninger tydeliggjøre og selge inn sin innovasjonsidé: «Hva er floken og utfordringen», «hvilke muligheter og hvilken løsning kan testes» og «hvilke tanker om effekt fins», sier Johannessen.

Forarbeid kreves

De som melder seg på verkstedet må gjøre noe forarbeid.

– Verksteddeltakerne bør ha gått gjennom søknadsskjemaet, skrevet ned stikkord og hatt dialog med flere enn seg selv lokalt. Det sendes ut noen oppgaver som deltakerne må se på før verkstedstart, slik at en får mest mulig ut av verkstedet, sier Johannessen.

Det er også et ønske fra arrangøren om minst to verksteddeltakere fra hver kommune, slik at det kan bli en god dialog i kommunen før, under og etter verkstedet.

Verkstedet arrangeres via videomøtetjenesten Zoom onsdag 25. mars 09:00-11:00. Møtelenke sendes alle påmeldte 24. mars.

Påmelding til verkstedet gjør du her          Påmeldingsfrist: 19. mars 2021.

Les også: Inviterer til temamøte om innovasjon i kulturskolen (nyhetssak på kulturskoleradet.no)

Mer om Nordeas innovasjonsstipend her.   Søknadsfrist for Nordeas innovasjonsstipendet 2021: 16. april 2021.

Norsk kulturskoleråd

Egil Hofsli

Redaktør for nettstedet kulturskolebanken.no.