i samarbeid med

Takknemlighet i Rogaland for Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland

2021 Oppsummering 15.12.png
2021 Oppsummering 15.12.png
14.12.2021 Egil Hofsli (tekst) Lise-Marte Vikse Kallåk (foto)

KOPERVIK: Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland har vært med på å samle hele fylket til ett kulturskolerike, der de gode relasjonene mellom kulturskolene har blitt enda sterkere. Det sier Kirsten Jæger Steffensen, rektor ved Karmøy kulturskole og leder av Norsk kulturskoleråd Rogaland gjennom det aller meste av tida Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland har pågått i hennes hjemfylke.

Hun kjenner på stor takknemlighet for at Rogaland ble utvalgt som fylket som fikk dette prosjekttilbudet i perioden 20202021. 

– Forhåpentligvis har Nordea-prosjektet KUL-TUR bidratt til å gjøre oss mer profesjonelle i gjennomføringen av produksjoner, noe jeg håper mange – både elevene, mine medarbeidere og publikum  vil merke når vi i Karmøy i februar 2022 skal arrangere den årlige kulturskoleuka vår, sier Steffensen. Hun erfarer at prosjektet har tilført både egen skole og andre rogalandskulturskoler mye nye kunnskap og kompetanse.

Det kulturskoleutviklende Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland er snart historie. Gjennom to år har 22 rogalandskommuner fått hjelp fra samarbeidspartnerne Nordea og Norsk kulturskoleråd til å løfte kulturskolenes arbeid med entreprenørskap, produksjon og formidling.

Nesten samtidig med at Nordea-prosjektet KUL-TUR går over målstreken, er også Kirsten Jæger Steffensens fylkesledertjeneste over. Hun ble for kort tid siden takket av på årsmøtet i Norsk kulturskoleråd Rogaland (ny fylkesleder er avdelingsleder Camilla Christiane Nordhagen fra Stavanger kulturskole, red.anm.).

– Aldri ferdig utlært

– Vi kan aldri bli ferdig utlært når det gjelder å profesjonalisere våre prosjekt, store som små. Selv om vi ved vår skole synes vi har gode rutiner på gjennomføringer av arrangement, er det godt å få bekreftet at vi er på rett vei, sier Steffensen. Hun synes naturlig nok at det er beklagelig at koronapandemien medførte at flere kurs og samlinger måtte gjennomføres digitalt i stedet for fysisk, men hun understreker at utbyttet av prosjektet likevel ble meget godt.

– Inspirerende forelesere bidro til å gi oss ny giv i det kreative arbeidet. For at et prosjekt skal lykkes, må det ligge et godt håndverk i form av diverse planer til grunn. Her har vi erfart at "Prosjekthåndboka" er et oppkomme av gode og praktiske veiledninger som vi kan øse av. Det samme gjelder nettressursen Kulturskolebanken (kulturskolebanken,no, red.anm.), sier Steffensen.

– At hele kollegiet vårt fikk delta, gir også muligheter for at eierskap til prosjektarbeid styrkes. Alle våre lærere var med, fordelt på tre arrangementsgrupper, og alle gruppene har arbeidet videre med tema fra samlingene. InShot-verksteddagen resulterte blant annet i at alle våre lærere fikk laget en egen presentasjon av seg selv, som ble vist fram for kollegene, sier Kirsten Jæger Steffensen.

Mye godt meldes i evalueringa

Det er også gjennomført en evaluering blant deltakerkulturskolene i prosjektet, og her meldes det mye godt tilbake etter endt prosjekt. På spørsmålet "Hva sitter kulturskolens ansatte igjen med etter endt prosjektperiode?" er svarene som følger:

 • Større verktøykasse til bruk i arbeidet med produksjonar.
 • Auka bevisthet om synleggjering og merkevarebygging.
 • Ny kunnskap, godt nettverk og inspirasjon for det videre arbeidet.
 • Økt bevissthet omkring en økt "tilstedeværelse" på sosiale medier, og økt kompetanse på nyttige verktøy.
 • Prosjektet ble et "stabilt faglig input" i en tid hvor mye var stengt ned.
 • Deltakende  ansatte i kulturskolen sitter igjen med inspirasjon og mer motivasjon for gjennomføring av nye prosjekter. Og alle ansatte har fått tilgang til gode verktøykasser for å utvikle kulturskolens framtidige prosjektarbeid. 
 • Større fokus på og mer konkrete verktøy knyttet til digitale medier. Den siste samlingen inspirerte med konkrete fortellinger fra virkeligheten. Vi har fått mest utav de fysiske samlingene der vi fikk jobbe mer praktisk. 
 • Større bevisstgjøring rundt prosjekt og prosessen frem til prosjekt. Det er mer som skal planlegges, enn det som er på scenen. Hvor viktig det er at alle drar i samme retning. Vi har lært gruppearbeid. Fått inspirasjon til å lage mer varierte produksjoner. Flott å samarbeide med elevene, i form av resursgruppe. Alle er enige om jobber mot samme mål.
 • Det var veldig inspirerende og motiverende for oss at alle ansatte fikk anledning til å delta på samlingene og dermed fikk et eierskap til prosjektet som igjen fører til fornyet engasjement. Vi har fått gode verktøy til bruk i videre arbeid.
 • De fleste (av våre deltakende lærere, red.anm.) synes nok det har vært lite utbytte av selve perioden, dessverre. Noen har gitt respons på at de ble tvunget med på kurs som ikke har passet helt, og som de ikke har sett nytten av. Det er fint å tenke nytt, men vi har mange i små stillinger, som synes at det blir for lite tid til å gå inn i nye prosjekter med særlig engasjement. 
 • Vi sitter igjen med et godt utgangspunkt for å jobbe videre. Inspirert av den siste samlingen på Sola. ​Jeg har inntrykk av at særlig de fysiske samlingene for lærerne på Sola var inspirerende for deltakerne. Det er med dette prosjektet sådd flere spirer til utvikling som vil vise deg etterhvert.

Les mer om Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland her

Norsk kulturskoleråd

Egil Hofsli

Redaktør for nettstedet kulturskolebanken.no.