i samarbeid med

Nordeas innovasjonsstipend: – Start gjerne med å spørre kulturskoleelevene

25.06.2020 Egil Hofsli (tekst) Riccardo Annandale/Unsplash (foto)

OSLO: Innovasjon starter alltid ved å avdekke et behov hos brukere/kunder. Spør elevene og talentene om hva de ønsker seg. Spør innbyggerne i kommunen hva de savner, og slipp inn unge krefter i prosessen. Det er rådet fra Håvard Lindtvedt fra Nordea, til kulturskoler som nå vurderer å søke Nordeas innovasjonsstipend på 100 000 kr.

Håvard Lindtvedt er jurymedlem for Nordeas innovasjonsstipend 2020, og ser fram til et tett og godt samarbeid med kulturskolene, og ikke minst til å motta mange gode innovasjonsidee til juryering. – Jeg håper det kommer mange gode søknader med ideer som forhåpentligvis vil gjøre kulturskolene enda mer tilgjengelig og mer attraktive for kommunens innbyggere, sier Håvard Lindtvedt.

Nordeas innovasjonsstipend 2020, som er pålydende 100 000 kroner, skal deles ut for første gang i år, til den kulturskolen som imponerer stipendjuryen mest med et innovativt prosjekt.

Søknadsportalen finner du her   Søknadsfrist: 3. september 2020.

Mer informasjon om Nordea innovasjonsstipend på stipendets egen side

Nordeas innovasjonsstipend inngår i Nordea-prosjektet KUL-TUR som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om. Nordea ønsker at stipendet skal bidra til utvikling i kulturskolen, i form av fornyelse og nyskaping.

– Kultur er kreativitet

– Hvorfor er det viktig å tenke innovasjon (også) i kommunale kulturskoler, Håvard Lindtvedt?

– Kultur er kreativitet. Kreativitet skaper innovasjon. Kultur er en viktig driver i vårt behov for å skape, utvikle, tørre å gjøre noe nytt og utfordre vår komfortsone. Verden er i sterk endring. Både digitalt, demografisk og i forbrukeradferd og forventning. Dette gir Kulturskolene en mulighet og kanskje også en plikt til å tenke nytt i forhold til disse dimensjonene og være en pådriver i forhold til innovasjon. 

– Hva tror du Nordeas innovasjonsstipend kan medføre av utvikling i kulturskolene?

– Vi håper at dette stipendet kan motivere kulturskolene til å tenke nytt og komme med mange gode forslag som kulturskolene rundt i landet vil kunne dra nytte av. Det er først og fremst prosessen og det å dele gode ideer vi er opptatt av.

– Har du noen råd å gi om hvordan en kommer i gang med innovasjonsarbeid i en kulturskole, om dette aldri har hatt fokus hos kulturskoleledelsen?

– Innovasjon starter alltid ved å avdekke et behov hos brukerne / kundene. Spør elevene og talentene om hva de ønsker seg. Spør innbyggerne i kommunen hva de savner og slipp inn unge krefter i prosessen. Sett sammen et tverrfaglig panel med ulik kompletterende kompetanse. Mulighetsrommet er ofte større enn man tror. 

Nordeas innovasjonsstipendet skal utdeles årlig, og stipendbeløpet på 100 000 kroner går til én kommunal kulturskole som velges ut av en jury etter en søknadsrunde. Fristen for å søke er 3. september 2020. Offentliggjøring av stipendmottaker samt stipendutdeling finner sted på Norsk kulturskoleråds landsting i Stjørdal 22. oktober 2020.

Dette er jurylaget

Juryen som skal vurdere søknadene på Nordeas innovasjonsstipend, ledes altså av Anita Krohn Traaseth. I juryen har Krohn Traaseth med seg Håvard Lindtvedt, sjef for Startup & Growth-avdelingen i Nordea, Anne Romsaas, seniorrådgiver innen innovasjon i KS, og Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

Les også: Skal stimulere til fornyelse i kulturskolen (fyldig nyhetsak om stipendnyheten)

Les også: Dette er Nordeas innovasjonsstipend (stipendets egen side på kulturskolebanken.no)

Norsk kulturskoleråd

Egil Hofsli

Redaktør for nettstedet kulturskolebanken.no.