i samarbeid med

Kunsttalenter fikk innholdsrik og unik samling med Killi-Olsen

2020 Tmm Killi Olsen 14.9.jpg
13.09.2020 Egil Hofsli (tekst) Ingrid Almås (foto)

MENTORHJELP: De sju kunsttalentene fikk ei innholdsrik og inspirerende helg med sin mentor Kjell Erik Killi-Olsen (bakerst) i Trondheim.

TRONDHEIM: Hvileskjærene var ikke mange, inntrykkene og programpostene desto flere. De sju kunsttalentene som deltok på Talent møter mentor-samling med kunstneren Kjell Erik Killi-Olsen fikk flust opp med råd og tips, inspirasjon og motivasjon.

Tredagerssamlinga i Killi-Olsens hjemby ble en tettpakket ferd i kunstens tegn. Det ble mange galleri- og utstillingsbesøk og kunstvandringer i det offentlige rom, det ble verkstedarbeid og besøk på Killi-Olsens kunstlager. Og ennå ble det rom for gode samtaler rundt felles måltider.

I tillegg til mentor Killi-Olsen deltok også rådgiver Fabiola Charry i Norsk kulturskoleråd som samtalepartner for talentene. Charry er selv billedkunstner og var tidligere koordinator for visuell kunst i kulturskolerådet. Under denne samlinga var Charry dessuten prosjektmedarbeider for rådgiver Ingrid Almås, som har hovedansvaret for både planlegging og gjennomføring av Talent møter mentor-prosjektene i Nordea-prosjektet KUL-TUR.

I programmet ser vi at talentene sammen med sin mentor besøkte blant annet Galleri Ismene, Galleri Dropsfabrikken, Trondheim Kunstmuseum, Trøndelagsutstillingen, ISAK Kultursenter samt "Salamandernatten", Killi-Olsens egen og helt spesielle kunstinstallasj i kjelleren i SpareBank1s hovedbygg.

Denne Talent møter mentor-samlinga ble gjennomført i Trondheim 11.-13. september. Talent møter mentor er en del av Nordea-prosjektet KUL-TUR, som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om. De sju som var utvalgt til dette møtet med mentor Killi-Olsen var 

  • Aurora Blom-Pedersen (14) fra Trondheim, Trøndelag
  • Frida Olsen Fagersand (19) fra Oslo
  • Ingrid Fidjestøl (16) fra Førde, Sunnfjord
  • Ingebrigt Flor (18) fra Orkland, Trøndelag
  • Ingvar Høgås (19) fra Trondheim, Trøndelag
  • Jakob Lundgren-Meland (15) fra Trondheim, Trøndelag
  • Elias Rokhaug (17) fra Eidsvoll, Viken

Oppfølging i Oslo

I tillegg til samlinga med Killi-Olsen i Trondheim, er planen at dette Talent møter mentor-prosjektet skal romme ett samlingspunkt til. Om koronapandemien tillater det, blir det ei samling i Oslo våren 2021.

Merk: Opprinnelig var denne samlinga tenkt gjennomført høsten 2020, men er altså utsatt pga. koronapandemien.

På samlinga våren 2021 vil deltakerne få en unik mulighet til å stille ut egen kunst på Nordea-huset, et kontorbygg som rommer en unik og svært omfangsrik kunstsamling. Fram til da skal deltakerne arbeide med å lage skulpturer og bilder som det kan bli aktuelt å stille ut der. I tillegg til å få stille ut egne verk, vil talentene i Oslo få nyte godt av et program med relevante foredrag samt omvisning i kunstutstillingen m.m.

Vil gjøre noe for yngre kunstnere

Alle tilbakemeldinger fra deltakerne tyder på at helgas samling har satt viktige, gode spor, og at samlinga trolig har gitt dem noe verdifullt med på veien videre som unge kunstnere. En gjennomført evaluering rett etter at samlinga var over, viser at samtlige har hatt stort utbytte og har ytterst lite å melde om av negativ art.

Kjell Erik Killi-Olsen omtales av mange som en kunstens popstjerne, men han er tydelig på at han ønsker å gjøre en innsats for yngre kunstnere. 

– Jeg vet jo hvor viktig det er for en ung kunstner å bli sett, sier Kjell Erik Killi-Olsen. I et intervju før samlinga sa Killi-Olsen at han håpet å bidra til at talentenes møte med ham som mentor skulle preges av menneskelig, kollegial dialog og et ditto samvær. Med gode diskusjoner.

I hjembyen Trondheim er Killi-Olsen i ferd med å bygge kunstsenteret Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K) Også i dette prosjektet er Killi-Olsen svært bevisst på at dette skal gagne unge kunstnere. Det nye kunstsenteret på rundt 3300 kvadratmeter skal blant annet romme utstillingslokaler, kunstverksteder, scene, serveringslokaler samt en skulpturpark på taket. Denne satsingen var en klart medvirkende faktor til at Killi-Olsen i 2019 ble tildelt Trondheim kommunes kulturpris.

Inngår i Nordea-prosjektet KUL-TUR

Talent møter mentor er altså et konsept som inngår i samarbeidet Norsk kulturskoleråd har med Nordea gjennom Nordea-prosjektet KUL-TUR. Dette prosjektet fokuserer kulturskolenes formidling og framføring av kunst og kultur i lokalsamfunnet.

Mentorordningen er ment som både inspirasjon og påfyll av viktig kunnskap for deltakerne. Her skal ungdommene få hjelp til å finne sin egenart og sin vei videre. Den påtroppende mentoren ser oppdraget som både spennende og gjevt.

Les også: Dette er Talent møter mentor

Norsk kulturskoleråd

Egil Hofsli

Redaktør for nettstedet kulturskolebanken.no.