i samarbeid med

"Nye kulturskolebanken" med enda større kundefokus

2020 Nye kulturskolebanken 1.1-ny.png
01.01.2020 Hege Arstad (tekst)

FORNYET KULTURSKOLEBANK: Bente Rasmussen, leder for Nordeas kulturprogram, og Lars Emil Johannessen, prosjektleder for Nordea-prosjektet KUL-TUR, gleder seg over å kunne tilby en forbedret nettbank. (Foto: privat)

OSLO: Kulturskolebanken fyller seks år 1. januar 2020. Norsk kulturskoleråd og Nordea synes seksårsdagen passer ypperlig for å ønske kulturskoleansatte og andre med interesse for kulturskolen velkommen inn i helt nye lokaler med ny innredning. Intensjonen er at det foredlede og videreutviklete nettstedet kulturskolebanken.no skal være en enda mer brukervennlig og nyttig verktøykasse for kulturskoleansatte. 

«Nye kulturskolebanken» er like kodefri, gebyrfri og kortfri som gårsdagens utgave var. Og fortsatt er den en del av Nordea-prosjektet KUL-TUR, som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om.

Nå med nyheter

Målsettingen med både prosjekt og nettsted er å gjøre kulturskolene bedre rustet til entreprenørskap, produksjon og formidling i arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk samt synliggjøre kulturskolenes virksomhet.

Det oppussete nettstedet er fortsatt en innholdsrik verktøykasse. Alt innholdet i den gamle utgaven av nettstedet er vurdert, og så har en enten foredlet det eller erstattet det med nye og oppdaterte versjoner. I tillegg har det vært naturlig å fylle på med artikler om nye emner.

– Vi gleder oss over at vi nå kan lansere den nye utgaven av Kulturskolebanken. Intensjonen er at det nå skal være enklere å finne frem til alt det nyttige stoffet. Samtidig er designet modernisert, også det for å gjøre nettstedet mer brukervennlig. I tillegg har nettstedet fått en egen nyhetsdel, sier Bente Rasmussen, leder av Nordeas kulturprogram, og Lars Emil Johannessen, leder for Nordea-prosjektet KUL-TUR. Johannessen har denne oppgaven som del av sin stilling som leder for Norsk kulturskoleråds næringsgruppe.

Ny struktur – til kundens beste

– Vi har pusset opp nettstedet for at «kundene» – som primært er landets kulturskolepedagoger og -ledere – lettere skal finne alle de flotte hjelpemidlene som fins på nettstedet. Kulturskoleradet.no har alltid vært en skattekiste med fagstoff, i form av fagartikler, råd og tips, eksempler og øvelser, skjema og planer ... Vi håper både ny struktur og nytt design bidrar til økt brukervennlighet. I tillegg har vi laget en nyhetsseksjon, for bedre å synliggjøre mer av aktiviteten som prosjektet frambringer samt lage et mer levende nettsted, sier nettstedets redaktør, Egil Hofsli, som har redaktørjobben for kulturskolebanken.no som en del av stillingen som kommunikasjonssjef i Norsk kulturskoleråd.

Med seg i oppussingsarbeidet høsten 2019 hadde Hofsli både Johannessen og de to øvrige medlemmene i næringsgruppa i kulturskolerådet: Rådgiverne Ingrid Almås og Lisbeth Wathne Svinø. Almås ledet blant det omfattende arbeidet med å oppdatere fagstoffet, et arbeid også Siri Singsaas (innleid frilansarbeider, tidligere ansatt i Norsk kulturskoleråd og Trondheim kommunale kulturskole, red.anm.) var en viktig aktør i. Wathne Svinø har produsert fagstoff til nettstedet, blant annet en større del om entreprenørskap, som nå har en sentral plass i Nordea-prosjektet KUL-TUR.

Bidragsyterne til kulturskolebanken.no er mange. Det er viktig for Nordea og Norsk kulturskoleråd at alt som tilbys på nettstedet er av høy kvalitet, og derfor har en vært kresen i valget av hvem som har forfattet de ulike artiklene. Mange artikler er levert av ansatte med riktig kompetanse i Norsk kulturskoleråd, men omtrent like mye er innkjøpt fra fagpersoner med den ønskete spisskompetansen på de ulike områdene.

Digitalbyrået Arego har ansvaret for design og systemutvikling av nettstedet.

Norsk kulturskoleråd

Egil Hofsli

Redaktør for nettstedet kulturskolebanken.no.