i samarbeid med

Nordeas innovasjonsstipend: Skal stimulere til fornyelse i kulturskolen

14.05.2020 Egil Hofsli (tekst) Riccardo Annandale/Unsplash (foto)

OSLO: Nå lanserer Nordea et nytt stipend – pålydende 100 000 kroner  som skal fremme innovasjon i kulturskolen. Nordeas innovasjonsstipend inngår i Nordea-prosjektet KUL-TUR som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om. Nordea ønsker at stipendet skal bidra til utvikling i kulturskolen, i form av fornyelse og nyskaping.

Søknadssportalen åpner på kulturskoleradet.no 11. juni, mer informasjon kommer om dette på kulturskolebanken.no før den tid.

Søknadsportalen finner du her   Portalen åpner 11. juni 2020. Søknadsfrist: 3. september 2020.

Mer informasjon om Nordea innovasjonsstipend på stipendets egen side

Stipendet skal utdeles årlig, og stipendbeløpet på 100 000 kroner går til én kommunal kulturskole som velges ut av en jury etter en søknadsrunde. Fristen for å søke er 3. september 2020. Offentliggjøring av stipendmottaker samt stipendutdeling finner sted på Norsk kulturskoleråds landsting i Stjørdal 22. oktober 2020.

Anita Krohn Traaseth leder juryen

Juryen som skal vurdere søknadene på Nordeas innovasjonsstipend, ledes av næringslivsleder og forfatter Anita Krohn Traaseth. Hun var blant annet administrerende direktør for Innovasjon Norge i perioden 2014–2019.

I juryen har Krohn Traaseth med seg Håvard Lindtvedt, sjef for Startup & Growth-avdelingen i Nordea, Anne Romsaas, seniorrådgiver innen innovasjon i KS, og Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

Oppmuntre til fornyelse

– Med Nordeas innovasjonsstipend ønsker vi å oppmuntre til fornyelse i kulturskolen. Vi håper stipendet kan inspirere til noen endringer eller kanskje noe helt nytt i kulturskolen. Vi gleder oss til å se mange spennende søknader, sier Bente Rasmussen (bildet), leder av Nordeas kulturprogram, som Nordea-prosjektet KUL-TUR er en del av.

Nordea ønsker å bidra til utvikling av landets kommunale kulturskoler. Stipendet er et supplement i et allerede innholdsrikt samarbeid mellom Nordea og Norsk kulturskoleråd, der overordnet ramme er entreprenørskap, produksjon og formidling. Nettstedet kulturskolebanken.no er også en del av samarbeidet, som også synliggjør alle sidene ved Nordea-prosjektet KUL-TUR. – Det er vårt håp at Nordeas innovasjonsstipend kan være med på å bevisstgjøre kulturskolene, både med hensyn til det innovasjonsarbeidet de allerede gjør samt når det gjelder å se nye muligheter, sier Bente Rasmussen.

– Nå som barn og unge ikke har fysisk tilgang til kulturskolen, ser vi at det er et stort engasjement for å følge opp elevene, og det skjer i alle fag. Med tanke på KS sine tre n-er i innovasjonsverktøyet N3, så er det som skjer i hvert fall nytt i de kommuner det skjer og det ser ut til at mye er nyttig. Så vil evaluering og tid vise om det blir nyttiggjort, sier Lars Emil Johannessen, leder for Nordea-prosjektet KUL-TUR og rådgiver i Norsk kulturskoleråd.

– Hver dag oppstår det ideer, tanker, og innspill om utvikling i kulturskolene, men hvor blir disse av? Jeg håper kulturskolene fremover kan sette av mer tid til å ta vare på ideer, bruke ulike verktøy. På den måten vil nok ordet innovasjon få mer mening. Kanskje kan kulturskolen bli initiativtaker til økt innovasjon i kommunen? Nå blir det spennende å ha dialog med de kommunene som finne Nordeas innovasjonsstipend interessant som gulrot i sitt utviklingsarbeid, sier Lars Emil Johannessen.

Samarbeidet mellom Nordea og Norsk kulturskoleråd handler om kulturskolenes og bankens roller som samfunnsaktører. Gjennom Nordeas innovasjonsstipend har de et felles mål om å bidra til nytenking i kulturskolene og oppmuntre dem til enda mer å fokusere utvikling og innovasjon.

Mer om Nordeas kulturprogram fins på nordea.no her

Definisjon av begrepet innovasjon

Stipendutdelerne definerer begrepet innovasjon på følgende vis:

Innovasjon handler om fornyelse, nyskaping og/eller forandring knyttet til produkt, tjenester, løsninger eller prosesser. Ofte tar innovasjon utgangspunkt i det å ville løse noe på en bedre måte, noe som ikke fungerer optimalt eller som har potensial til å kunne gjøres på en annen og mer hensiktsmessig måte. Dette kalles småstegsinnovasjon.

På den andre enden av innovasjonsskalaen finner en det som handler om å skape noe som ikke fins, eller som blir en radikalt endret måte å tilnærme seg en problemstilling på, i form av nye produkt, tjenester og/eller løsninger.

Hva innovasjon kan være i kulturskolen

Innovasjon i kulturskolen kan være å endre prosesser for å gjøre ting bedre eller gjøre noe smartere eller helt nytt. Her er noen mulige moment i spørsmålsform, til å reflektere ut fra før en eventuelt vurderer å søke Nordeas innovasjonsstipend:

 • Hvordan kan kulturskolen gjøres interessant for nye målgrupper?
 • Hvordan engasjere elever og lærere på tvers av fagfelt?
 • Hvordan holde engasjementet oppe hos elevene, også mellom undervisningstimene?
 • Hvordan synliggjøre kulturskolen som lokalt ressurssenter på en ny måte?
 • Hvordan bruke teknologi på nye måter?
 • Fins det nye samarbeidsformer og/eller samarbeidspartnere?
 • Hvordan inkludere mangfoldet?

Juryens kriterier

I sitt arbeid vil juryen spesielt vektlegge

 • helhetsinntrykket av løsningen. Juryen vil bli begeistret
 • realismen i prosjektet – i forhold til budsjett og milepælsplan
 • graden av målgruppens/innbyggernes medvirkning
 • hvordan det eventuelt er tenkt samarbeid med andre aktører (private og/eller offentlige)
 • hvordan dette kan brukes av andre
 • verdien for lokalsamfunnet
 • hvordan søkeren beskriver hva som er nytt, nyttig og nyttiggjort

Stipendutdelerne gjør oppmerksom på at det er positivt om søkeren sier noe om hvordan innovasjonsprosjektet kan ha betydning for de tre bærekraftsdimensjonene – klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Dette kan gjerne knyttes til begreper som medvirkning, verdi for lokalsamfunnet, samarbeid med andre osv., som er del av jurykriteriene. Det er likevel ikke noe krav at søkeren skal formulere noe omfattende rundt bærekraft, da det viktigste er hvordan dette kan uttrykke seg i innovasjonsarbeidet/-ideen.

Stipendmottakerens forpliktelser

For at Nordeas innovasjonsstipend skal komme flere i kulturskolefeltet til nytte, vil kulturskolen som får Nordeas innovasjonsstipend være pålagt noen forpliktelser:

 • Dele informasjon om prosjektet og arbeidet med dette, dele både opp- og nedturer
 • Utvikle materiell til undervisning, informasjon, inspirasjon o.l., som gjøres tilgjengelig for andre kulturskoler, og deles også via kulturskolebanken.no
 • Være tilgjengelig for å holde foredrag og innlegg på ulike arenaer i regi av Nordea og Norsk kulturskoleråd, for å inspirere andre til å arbeide med innovasjon

Søkerne offentliggjøres fortløpende

Søkerne vil bli offentliggjort på stipendets egen side på nettstedet kulturskolebanken.no fortløpende etter hvert som de leverer sine søknader. Etter søknadsfristen 3. september vil søkernes prosjekt kortfattet bli beskrevet på samme nettside, det vil si at bare idé/problemstilling blir presentert. Senere – og etter avtale med søkerne – kan det bli aktuelt å presenteres søknader i sin helhet, for at gode prosjektideer kan kommer hele kulturskolefeltet til gode.

Les også: Dette er Nordeas innovasjonsstipend

Norsk kulturskoleråd

Egil Hofsli

Redaktør for nettstedet kulturskolebanken.no.