i samarbeid med

Nordeas innovasjonsstipend: – Kulturskolene kan være viktige utviklingsaktører i kommunene

11.08.2020 Egil Hofsli (tekst og foto) Riccardo Annandale/Unsplash (foto)

OSLO: Innovasjon handler om fornyelse og forandring. Som for alle andre offentlige og kommunale virksomheter gjelder forventningene om endringsvilje og -dyktighet også for kulturskolen. Og kulturskolene skulle ha de beste forutsetninger til å være viktige utviklingsaktører i kommunene. Det sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, som er jurymedlem når det skal bestemmes hvem som skal få Nordea innovasjonsstipend 2020 pålydende 100 000 kroner.

Søknadsportalen finner du her  Søknadsfrist: 3. september 2020.

Mer informasjon om Nordea innovasjonsstipend på stipendets egen side

Nordeas innovasjonsstipend inngår i Nordea-prosjektet KUL-TUR som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om. Nordea ønsker at stipendet skal bidra til utvikling i kulturskolen, i form av fornyelse og nyskaping.

– Hvorfor er det viktig å tenke innovasjon i kommunale kulturskoler, Morten Christiansen?

– Innovasjon handler om fornyelse og forandring. Som for alle andre offentlige og kommunale virksomheter gjelder forventningene om endringsvilje og -dyktighet også for kulturskolen. Dette kommer til syne ikke minst nå i en koronatid. Kulturskolene skulle ha de beste forutsetninger til å være viktige utviklingsaktører i kommunene. De har medarbeidere med høy kunst- og kulturfaglig kompetanse, og gitt de riktige mulighetene burde denne kompetansen kunne være sentral også i en helthetlig kommunal innovasjonstenkning. Samtidig handler det om, at hvis kulturskolene skal få den posisjonen de fortjener, må en vise at en er i stand til å skape de forandringene og det kvalitativt nye som ligger i det å være innovativ.

– Hva tror du Nordeas innovasjonsstipend kan medføre av utvikling i kulturskolene?

– Nordeas innovasjonsstipend er det første i sitt slag som er ment for kulturskolene, med den vesentlige størrelsen som stipendet har. Jeg tror og håper dette vil være et solid insentiv til kulturskolelandet om å forsøke å strekke seg ytterligere når det gjelder nytenkning.

– Har du noen råd å gi om hvordan en kommer i gang med innovasjonsarbeid i en kulturskole, om dette aldri har hatt fokus hos kulturskoleledelsen?

– Innovasjonsarbeid handler om en felles forståelse for behovet for utvikling. Det vil si at en i fellesskap bør etablere noen få sentrale diskusjonspunkt som bakgrunn for en innovasjonsprosess:

  • Vær ambisiøs, men ha kun et lite antall ambisiøse mål.
  • Det er avgjørende å ha en positiv holdning til utvikling.
  • Vektlegg av kapasitetsbygging med fokus på resultater.
  • Engasjement må gjennomsyre organisasjonen, med et tydelig lederskap.
  • Bruk forskning og data.
  • Hold fokuset på de sentrale strategiene, spesielt når/hvis det dukker opp forstyrrende elementer.
  • Ha kontroll og vær effektiv når det gjelder bruk av ressurser.
  • Endringen en innovasjon fører til er ofte umulig å snu. Det vil være vesentlig å rigge organisasjonen for dette, bl.a. ved å utvikle en infrastruktur som kan håndtere endringene.

Innovasjon stiller fører ofte til tydeliggjøring av behovet for kultur- og retningsendringer i en organisasjon. Dette vil igjen kunne føre til moralske utfordringer for enkelte. Det kan derfor føles både risikofylt og usikkert å sette i gang en innovasjonsprosess. Spørsmålet i denne sammenheng vil være: «Hva hadde skjedd hvis en ikke satte i gang endringen?».

Morten Christiansen sier at Norsk kulturskoleråd finner det viktig og verdifullt å kunne være en partner i utviklingen av Nordeas innovasjonsstipend. – Dette er noe helt nytt, og dermed kanskje en innovasjon i seg selv. Likevel, dette er et resultat av et langvarig samarbeid med Nordea, som nå vil bidra til å sette et tydelig blikk på landets kulturskoler som innovasjonsaktører i kommunene, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd og med i juryen for Nordeas innovasjonsstipend 2020.

Nordeas innovasjonsstipend skal utdeles årlig, og stipendbeløpet på 100 000 kroner går til én kommunal kulturskole som velges ut av en jury etter en søknadsrunde. Fristen for å søke er 3. september 2020. Offentliggjøring av stipendmottaker samt stipendutdeling finner sted på Norsk kulturskoleråds landsting i Stjørdal 22. oktober 2020.

Dette er jurylaget

Juryen som skal vurdere søknadene på Nordeas innovasjonsstipend, ledes altså av Anita Krohn Traaseth, som kanskje er mest kjent som administrerende direktør i Innovasjon Norge i perioden 2014–2019. I juryen har Krohn Traaseth med seg Håvard Lindtvedt, sjef for Startup & Growth-avdelingen i Nordea, Anne Romsaas, seniorrådgiver innen innovasjon i KS, og Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

Les også: Skal stimulere til fornyelse i kulturskolen (fyldig nyhetssak om stipendnyheten)

Les også: Dette er Nordeas innovasjonsstipend (stipendets egen side på kulturskolebanken.no)

Norsk kulturskoleråd

Egil Hofsli

Redaktør for nettstedet kulturskolebanken.no.