i samarbeid med

Nordeas innovasjonsstipend 2021 til Vesterålen

2021 Stipendutdeling 17.8.JPG
17.08.2021 Egil Hofsli (tekst og foto)

NORDEAS INNOVASJONSSTIPEND 2021 TIL VESTERÅLEN. Fra venstre: Snorre Storset (administrerende direktør, Nordea Norge), Marianne Hansen (koordinator for Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen), Hugo Jacobsen (ordfører, Lødingen), Lucie Katrine Sunde-Eidem (statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet).

ARENDAL: Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen er tildelt Nordeas innovasjonsstipend 2021. Stipendet er på 100 000 kroner, og seks samarbeidende kulturskoler i Nordland skal bruke stipendet til å utvikle og gjennomføre prosjektet Smakebytes. Prosjektet vil ta i bruk eksisterende teknologisk infrastruktur og knytte den sammen med lokale læreres pedagogiske kompetanse for å gi barn og unge et unikt tilbud innenfor akkurat det de er interessert i.

Se video - klikk bildet: Da nyheten om stipendtildelinga kom som en overraskelse til koordinatoren i Vesterålen. >

– Vi er utrolig glade for å få Nordeas Innovasjonsstipend, som gir oss muligheten til å gjennomføre prosjektet Smakebytes. Planen vår er ambisiøs, men gjennomførbar, og den lar oss prøve en helt ny arbeidsmåte. Smakebytes gir oss muligheten til å dele den kreativiteten, gjennomføringsevnen og tilpasningsdyktigheten som finnes i kulturskolene, og som kjennetegner det gode samarbeidet vi har i de seks kommunene som utgjør Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Tiden er moden for et innovativt prosjekt som kombinerer kulturskolenes unike kompetanse med de mulighetene som ny teknologi gir oss, sier Marianne Hansen, prosjektleder for Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. De seks kulturskolene som inngår i samarbeidet er hjemmehørende i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.

– Vi håper at dette stipendet kan motivere kulturskolene i hele landet til å tenke nytt og at gode ideer deles på tvers i kulturskolenorge. For oss i Nordea er det også positivt at dette stipendet har en sterk kobling mellom vårt gode samarbeid med Norsk kulturskoleråd og noe vi som bank brenner for, nemlig innovasjon, sier Snorre Storset, admiistrerende direktør i Nordea Norge.

– Nordea ønsker å bidra til innovasjon og nytenking i kulturskolene, og vi synes det er ekstra verdifullt dersom vinnerprosjektet kan ha læringseffekt for andre kulturskoler, sier Bente Rasmussen, leder for Nordeas kulturprogram.

Se video - klikk bildet: Se og hør gratulasjon til årets stipendvinner fra distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. > 

Det var på et nettsendt event i ettermiddag (opptak fra utdelingen kan ses på Vimeo her), at det ble gjort kjent at Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen er vinneren av Nordeas innovasjonsstipend 2021. Stipendoverrekkelsen fant sted i Arendal, i forbindelse med Arendalsuka 2021.

Stipendvinneren var representert ved prosjektkoordinator Marianne Hansen og Hugo Jacobsen, ordfører i Lødingen, som er en av de involverte kommunene.

På utdelingsseremonien deltok også statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem fra Nærings- og fiskeridepartementet med en grstulasjonshilsen til stipendvinneren. Til stede var også representanter for både Nordea og Norsk kulturskoleråd, som samarbeider om denne stipendutdelingen samt tre av juryens medlemmer.

Se video - klikk bildet: Se og hør gratulasjon til årets stipendvinner fra styreleder Bjørn Arild Gram i KS.

20 søknader

20 søknader fra 27 kommunale kulturskoler lå på bordet da juryen for Nordeas innovasjonsstipend 2021 satte seg sammen. 

– I år som i fjor mottok vi mange spennende søknader fra kulturskoler over hele Norge. Det er ikke tvil om at det foregår mye spennende innovasjons- og nyskapingsarbeid i de kommunale kulturskolene, sier juryleder Anita Krohn Traaseth (bildet). Årets juryleder for Nordeas innovasjonsstipend er kjent som næringslivsleder og forfatter. Hun var blant annet administrerende direktør for Innovasjon Norge i perioden 2014–2019. Med seg i juryen har hun hatt Håvard Lindtvedt, sjef for Startup & Growth-avdelingen i Nordea, Une Tangen, seniorrådgiver innen innovasjon i KS, og Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

Dette skriver juryen i sin begrunnelse for tildelingen av stipend til Vesterålen:

"I Vesterålen settes ingen begrensninger på hva kulturskolen kan formidle, og ressursene skal hentes inn fra hele verden. Samarbeidsprosjektet «Smakebytes» er årets vinner fordi prosjektet er hundre prosent mulighetsorientert. Fra Vesterålen går det et budskap til barn og unge at de kan lære seg hva som helst, av hvem som helst, og at alt er mulig. Elevene skal selv få bestemme hva de ønsker å lære, og de er med og setter retning for hva kulturskolen skal gjøre fremover.

Prosjektet er innovativt, realiserbart, og kan være med på å endre både tankesett og innhold i kulturskolene. Hvis man tidligere var begrenset av fysisk oppmøte; hva kan ny teknologi og barn og unges fremtidsdrømmer gjøre for læreplanene? Juryen liker spesielt godt at seks kommuner samarbeider for å gjøre tilbudet bedre, og slik utnytter knappe ressurser til felles beste. Kommunene tenker nytt om nettverk og bruk av teknologi, og er modige som tør å bli tilført kompetanse utenfra. Det å bruke kompetanse hos kulturskolearbeidere lokalt til å fasilitere læring utenfra er en ny måte å jobbe på. Det gjør juryen både begeistret, og nysgjerrig på hva barn og unge ønsker seg hvis man kan lære hva som helst av hvem som helst."

Andre gang

Nordeas innovasjonsstipend er en del av Nordea-prosjektet KUL-TUR som Norsk kulturskoleråd og Nordea samarbeider om. 2021 er andre gang stipendet utdeles, og tanken er at stipendet skal fremme innovasjon i kulturskolen. Tynset kulturskole vant Nordeas innovasjonsstipend 2020, for en prosjektidé om et nytt fagtilbud - dans og teknologi, som nå er blitt virkelighet

Les mer om Nordeas innovasjonsstipend og se hvem som var årets søkere

Norsk kulturskoleråd

Egil Hofsli

Redaktør for nettstedet kulturskolebanken.no.