i samarbeid med

Kompetansepåfyll for 200 kulturskoleansatte i Rogaland

30.01.2020 Egil Hofsli (tekst) Ingrid Almås (foto)

KLAR FOR FØRSTE KURSDAG: Prosjektledere og kulturskoleledere i Nordea-prosjektet KUL-TUR har gjennomført første prosjektledersamling. Nå samles 200 kulturskoleansatte til kursdag med Sigrun Agøy Engum (innfelt bilde) som kursholder.

SAUDA: Nå sparkes Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland for alvor i gang. Torsdag 30. januar arrangeres første kursdag i Sauda, og innen kort tid arrangeres samme kurs i Haugesund og Stavanger.

200 kulturskoleansatte vil dermed være i gang med å få påfyll av kompetanse innen produksjon, formidling og entreprenørskap samt synliggjøring av kulturskoleaktivitet.

Dokumentasjon og markedsføring

Denne første kursdag i Nordea-prosjektet KUL-TUR i Rogaland – med Sigrun Agøy Engum (bildet) som kursholder – tilbys med samme innhold og samme kursholder på tre ulike steder, og handler om mobiltelefonen som verktøy for dokumentasjon og markedsføring på sosiale medier.

Klikk bildet - og se og hør Sigrun Agøy Engums presentasjon av kurset. ->

Kurset skal gi praktisk innføring i hvordan en kulturskoleansatt best kan bruke mobiltelefonen til å lage godt innhold som fungerer i digitale kanaler. Kursdeltakerne får også tips om markedsføring på sosiale medier

Kursholder Sigrun Agøy Engum er kommunikasjonsrådgiver og kreativt ansvarlig i Amnesty Norge. Hun er en aktiv kursholder med kunder som Norsk kulturskoleråd, Norges musikkhøgskole, NRK Drama, Den kulturelle skolesekken med flere. Tidligere har hun jobbet som reporter og programleder i NRK P2, digitalsjef i byrået Kulturmeglerne og assisterende presseråd ved den Norske FN-delegasjonen i New York. Engum er utdannet innen journalistikk og medievitenskap.

Prosjekt i ny drakt

Nordea-prosjektet KUL-TUR kommer i ny drakt i 2020. Etter flere runder der en håndfull kommuner fra ulike deler av landet har vært med i hver prosjektrunde, er 22 av 23 kommuner i Rogaland påmeldt Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland. 

I hver deltakerkommune er det utpekt en prosjektleder for kommunens involvering i Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland. Sist fredag var prosjektlederne samt kulturskolelederne samlet til første prosjektledersamling, som dermed ble aller første møtepunkt i prosjektet.

Styrke kulturskolenes kompetanse

Nordea og Norsk kulturskoleråd – hver for seg og sammen – har et ønske om å være en viktig samfunnsaktør, lokal ressurs og bidragsyter i lokalsamfunnene rundt i landet. Samarbeidet mellom partene startet allerede i 2009. I høst ble en ny avtale signert, en avtale som gjelder for perioden 2020–2021, der Nordea er gitt opsjon på forlengelse av avtalen i inntil fem år fra og med 2022.

Partene ønsker gjennom dette prosjektet å styrke kulturskolenes kompetanse på flere områder. Målsettingen er blant annet å gjøre kulturskolene bedre rustet til entreprenørskap, produksjon og formidling i arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk samt synliggjøre kulturskolenes virksomhet.

Nytt element i avtalen: Entreprenørskap

I tråd med Nordeas nye strategi er entreprenørskap tatt inn i den nye avtalen, med tanke på at det blir en del av undervisningen i kulturskolene gjennom ulike aktiviteter.

Norsk kulturskoleråds samarbeid med Nordea inneholder fortsatt flere initiativ som dekker hele landet. Blant annet nettstedet kulturskolebanken.no - en verktøykasse for kulturproduksjoner, «Talent møter mentor» og kulturskolepris.

Støtte fra fylkesavdelinga til mindre kulturskoler

Styret i Norsk kulturskoleråd Rogaland ønsker at alle kulturskolene i fylket får mulighet til å avslutte Nordea-prosjektet KUL-TUR med en større produksjon. For de minste kulturskolene kan dette være vanskelig å få til alene. Prosjektet vil derfor bidra med midler og/eller kompetanse slik at noen av de minste kommunene kan samarbeide om sine avslutningsforestillinger.

Les også: Brosjyre om Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland   /

Nordea-prosjektet KUL-TUR: Svært stor deltakelse i Rogaland (nyhetssak)   /   Første prosjektledersamling gjennomført i Rogaland (nyhetssak) 

Norsk kulturskoleråd

Egil Hofsli

Redaktør for nettstedet kulturskolebanken.no.