i samarbeid med

Jurylederen for Nordeas innovasjonsstipend: – Lytt til ansatte, det kan det bli innovasjon av

11.06.2020 Egil Hofsli (tekst) Agnete Brun (foto av Krohn Traaseth) Riccardo Annandale/Unsplash (illustrasjonsfoto)

OSLO: – Det kan finnes mange kimer til innovasjon blant kulturskolens ansatte, sier Anita Krohn Traaseth, mangeårig leder i Innovasjon Norge og nå juryleder for Nordeas innovasjonsstipend. Stipendet, som er pålydende 100 000 kroner, skal deles ut for første gang i år, til den kulturskolen som imponerer stipendjuryen mest med et innovativt prosjekt.

Nordeas innovasjonsstipend inngår i Nordea-prosjektet KUL-TUR som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om. Nordea ønsker at stipendet skal bidra til utvikling i kulturskolen, i form av fornyelse og nyskaping.

Anita Krohn Traaseth leder juryen

Juryen som skal vurdere søknadene på Nordeas innovasjonsstipend, ledes av næringslivsleder og forfatter Anita Krohn Traaseth. Hun var blant annet administrerende direktør for Innovasjon Norge i perioden 2014–2019.

– Hvorfor er det viktig å tenke innovasjon (også) i kommunale kulturskoler?

– Det er viktig å tenke utvikling og innovasjon i alle sektorer, i bedrifter, organisasjoner, skoler, og derav også kulturskolene. Kulturskolene tilbyr barn undervisning i dans, musikk, teater, kunst m.m., og det er særs viktige fag og egenskaper for å utvikle kreativitet, som jo er en av pilarene i alt innovasjonsarbeid, sier Anita Krohn Traaseth.

– Har du noen råd å gi om hvordan en kommer i gang med innovasjonsarbeid i en kulturskole, om dette aldri har hatt fokus hos kulturskoleledelsen?

– Den beste måten å komme i gang med innovativt arbeid på, om en ikke har hatt fokus på dette før, er å lytte til ansatte i kulturskolene, lytte til dem som utøver arbeidet, som trolig har dyp innsikt i en rekke prosjekt og har mange ideer om utvikling. Da er jeg sikker på at det kommer opp en rekke konkrete forslag. En annen effektiv måte å tilnærme seg innovasjonsarbeid på, er å lære av andres prosjekt og erfaringer. 

– Hva tror du Nordeas innovasjonsstipend kan medføre av utvikling i kulturskolene?

– Sårt tilførte midler og motivasjon, noe som kulturskolene ikke er bortskjemte med. Jeg er helt sikker på at det utøves flere innovative prosjekt ved mange norske kulturskoler. Jeg tror også at mange av disse gjerne skulle hatt midler for å skalere opp og å teste ut nye prosjekt.

Søknadsportalen finner du her   Søknadsfrist: 3. september 2020.

Mer informasjon om Nordea innovasjonsstipend på stipendets egen side

Stipendet skal utdeles årlig, og stipendbeløpet på 100 000 kroner går til én kommunal kulturskole som velges ut av en jury etter en søknadsrunde. Fristen for å søke er 3. september 2020. Offentliggjøring av stipendmottaker samt stipendutdeling finner sted på Norsk kulturskoleråds landsting i Stjørdal 22. oktober 2020.

Dette er jurylaget

Juryen som skal vurdere søknadene på Nordeas innovasjonsstipend, ledes altså av Anita Krohn Traaseth. I juryen har Krohn Traaseth med seg Håvard Lindtvedt, sjef for Startup & Growth-avdelingen i Nordea, Anne Romsaas, seniorrådgiver innen innovasjon i KS, og Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

Hva innovasjon kan være i kulturskolen

Innovasjon i kulturskolen kan være å endre prosesser for å gjøre ting bedre eller gjøre noe smartere eller helt nytt. Her er noen mulige moment i spørsmålsform, til å reflektere ut fra før en eventuelt vurderer å søke Nordeas innovasjonsstipend:

 • Hvordan kan kulturskolen gjøres interessant for nye målgrupper?
 • Hvordan engasjere elever og lærere på tvers av fagfelt?
 • Hvordan holde engasjementet oppe hos elevene, også mellom undervisningstimene?
 • Hvordan synliggjøre kulturskolen som lokalt ressurssenter på en ny måte?
 • Hvordan bruke teknologi på nye måter?
 • Fins det nye samarbeidsformer og/eller samarbeidspartnere?
 • Hvordan inkludere mangfoldet?

Juryens kriterier

I sitt arbeid vil juryen spesielt vektlegge

 • helhetsinntrykket av løsningen. Juryen vil bli begeistret
 • realismen i prosjektet – i forhold til budsjett og milepælsplan
 • graden av målgruppens/innbyggernes medvirkning
 • hvordan det eventuelt er tenkt samarbeid med andre aktører (private og/eller offentlige)
 • hvordan dette kan brukes av andre
 • verdien for lokalsamfunnet
 • hvordan søkeren beskriver hva som er nytt, nyttig og nyttiggjort

Les også: Skal stimulere til fornyelse i kulturskolen (fyldig nyhetsak om stipendnyheten)

Les også: Dette er Nordeas innovasjonsstipend (stipendets egen side på kulturskolebanken.no)

Norsk kulturskoleråd

Egil Hofsli

Redaktør for nettstedet kulturskolebanken.no.