i samarbeid med

Nordeas innovasjonsstipend 2021: – Innovasjon kan styrke kulturskolens samfunnsrolle

10.02.2021 Egil Hofsli (tekst) / Riccardo Annandale/Unsplash (foto) / ks.no (foto - Une Tangen)

OSLO: Kulturskolene har en unik plass i norske lokalsamfunn. De gir mulighet til kreativ og kunstnerisk utfoldelse for alle som ønsker det, og er viktige for inkludering, deltakelse, læring og mestring. Men samfunnet er i stadig endring, og i kulturskolen, som på alle andre områder, er det viktig å være opptatt av innovasjon og utvikling. 

Det sier Une Tangen (bildet), seniorrådgiver ved KS Forskning, innovasjon og digitalisering og jurymedlem for Nordeas innovasjonsstipend 2021. Hun er det eneste nye medlemmet av året, de øvrige tre medlemmene tjenestegjorde også i fjorårets jury. 

Klikk bildet og se og hør Une Tangens oppfordring til kulturskolene >

Stipendet, som er pålydende 100 000 kroner, skal i år deles ut for andre gang, til den kulturskolen som imponerer stipendjuryen mest med et innovativt prosjekt. Tynset kulturskole kapret Nordeas innovasjonsstipend 2020.

Mer informasjon om Nordea innovasjonsstipend på stipendets egen side

Nordeas innovasjonsstipend inngår i Nordea-prosjektet KUL-TUR som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om. Nordea ønsker at stipendet skal bidra til utvikling i kulturskolen, i form av fornyelse og nyskaping.

Une Tangen mener altså at kulturskolene har en unik plass i norske lokalsamfunn. og at det er viktig at kulturskolene har fokus innovasjon og utvikling.

– Hvorfor er det viktig å tenke innovasjon (også) i kommunale kulturskoler?

– Det er viktig at en i kommunene er opptatt av hvordan offentlige tjenester bedre kan møte innbyggernes behov. Hele tiden stille seg spørsmål om hvordan samarbeide med andre for å få større felles resultat. Kan for eksempel kulturskolen være et sterkere bindeledd i, og en pådriver for lokalsamfunnsutviklingen fremover? I hele offentlig sektor må vi oftere enn i dag tørre å spørre spørsmål om hvordan vi kan fornye oss, og hele tiden være opptatt av hvordan man bedre kan møte behovene til dem man er til for.

– Hva tror du Nordeas innovasjonsstipend kan medføre av utvikling i kulturskolene?

– Nordeas innovasjonsstipend er kjempeviktig for å stimulere til mer innovasjon! Innovasjonspriser og -stipend får opp oppmerksomheten, og øker bevisstheten om at innovasjon også er relevant for kulturskolene. Kulturfeltet er jo et område som er preget av kreativitet og nytenkning, men denne type oppmerksomhet om innovasjon i tjenestene, vil forhåpentligvis føre til at flere tenker nytt om hvordan en enda bedre kan samhandle i lokalsamfunnet, og være med på å skape gode liv for barn og unge.

– Har du noen råd å gi om hvordan en kommer i gang med innovasjonsarbeid i en kulturskole, om dette aldri har hatt fokus hos kulturskoleledelsen?

– Tenk ut av boksen, eller kulturskolen om du vil, og vær opptatt av barn og unges egne stemmer. Vi trenger modige ledere i kommunal sektor, ledere som ikke er redde for å prøve og feile. Innovasjon handler om å skape nye løsninger som gir bedre resultater. Og bedre tjenester skapes på bakgrunn av god innsikt i faktiske behov. Involver barn og unge selv i innovasjonsarbeidet, og husk også at én aktør alene sjelden finner løsninger som dekker alles behov. Inviter inn, og ikke vær redde for å slippe andre aktører i lokalsamfunnet inn i innovasjonsarbeidet. Det er krevende å få til store ting alene, men sammen kan vi klare mye.

Utdeles i august  under Arendalsuka

Nordeas innovasjonsstipend utdeles årlig, og er en del av Nordea-prosjektet KUL-TUR som Norsk kulturskoleråd og Nordea samarbeider om. Stipendbeløpet på 100 000 kroner går til én kommunal kulturskole som velges ut av en jury etter en søknadsrunde. Fristen for å søke er i år 16. april. Offentliggjøring av stipendmottaker samt stipendutdeling finner sted i Arendal under Arendalsuka 2021, 17. eller 18. august.

Dette er jurylaget

Juryen som skal vurdere søknadene på Nordeas innovasjonsstipend, ledes av Anita Krohn Traaseth, mangeårig næringslivsleder og forfatter. Hun var administrerende direktør for Innovasjon Norge i perioden 2014–2019. I juryen har Krohn Traaseth altså med seg Une Tangen, Håvard Lindtvedt, sjef for Startup & Growth-avdelingen i Nordea, og Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

Les også: Nordeas innovasjonsstipend 2021: Nå er det mulig å søke (fyldig nyhetsak om stipendutlysningen)

Les også: Dette er Nordeas innovasjonsstipend (stipendets egen side på kulturskolebanken.no)

Les også: Nordeas innovasjonsstipend 2020 til Tynset

Norsk kulturskoleråd

Egil Hofsli

Redaktør for nettstedet kulturskolebanken.no.