i samarbeid med

Sandnes brukte stimuleringsmidler på «eventyrlig» vis

2021 Eventyrstien 7.12.png
07.12.2021 Egil Hofsli (tekst og fotokollasj) Sandnes kulturskole (foto)

SANDNES: Ett av de siste tilbudene i det kulturskoleutviklende Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland, var en mulighet for å søke om stimuleringsmidler til å løfte kulturskolenes arbeid med entreprenørskap, produksjon og formidling. Sandnes kulturskole grep sjansen, fikk midler og brukte dem til å lage en dokumentarfilm om sitt suksesskonsept «Eventyrstien».

I alt 330 000 kroner ble utdelt i stimuleringsmidler til 15 kulturskoler i Rogaland – i prosjektet som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om. Prosjektpartnerne ønsket at pengene skulle motivere til økt bruk av det faglige innholdet i prosjektet, og at det skulle bidra til mer kvalitet i kulturskolen, på kort og lang sikt.

– Vi valgte å søke om midler til å lage film om "Eventyrstien", som er en veldig viktig tverrestetisk produksjon, hvor hele skolen jobber sammen på tvers. Formidling via film og bilde fungerer veldig godt som inspirasjon og gir oss et felles referansepunkt, sier Toril Tveit Munthe-Kaas (bildet), rektor ved Sandnes kulturskole.

Dokumentarfilmen kan du se her:

– Prosjekt på beleilig tidspunkt

Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland er nå i mål. 22 rogalandskommuner har deltatt i det toårige prosjektet. Koronapandemien medførte at prosjektet måtte endres i form – de fysiske møtene ble langt færre enn planlagt. Men Toril Tveit Munthe-Kaas synes likevel at prosjektet har gitt godt utbytte for Sandnes kulturskole.

– Prosjektet kom på et beleilig tidspunkt for oss, vi hadde startet en prosess innad i Sandnes kulturskole der vi ville synliggjøre kulturskolens aktiviteter bedre, og så at vi trengte å øke kompetansen innen produksjon og formidling, sier Munthe-Kaas. – Prosjektdeltakelsen bidro til at vi satte i gang en grundig prosess der vi inkluderte alle ansatte, for å få til en felles forståelse, av bl.a. formidling og forestillinger – hvorfor, hvordan, hva … Prosjektet har hjulpet oss til å jobbe på en bedre måte med utvikling i prosesser, og gitt oss både ryggrad og ryggdekning i arbeidet med utvikling av forestillingsarbeidet vårt.

Parallelt med deltakelsen i Nordea-prosjektet KUL-TUR har Sandnes kulturskole hatt ansatte involvert i studietilbudet Ledelse av prosesser – og hun opplevde det svært positivt for kulturskoleutviklingen, når disse «prosjektene» begynte å «snakke sammen».

Flere høydepunkt

Av prosjektelement som framstår som høydepunkt for henne som kulturskolerektor i Sandnes, trekker Munthe-Kaas fram

  • den første kursdagen, om digital hverdag, som førte til Sandnes kulturskole tidligere i år utvikla og arrangerte DigitalFestival – les mer og se videoer her
  • verkstedet med bildekunstneren Kjell Erik Killi-Olsen, som skolens kunstfaglærere fikk delta på
  • Talent møter mentor med Daniel Grindeland, som to elever ved Sandnes kulturskole fikk delta på
  • den avsluttende kursdagen om sceneproduksjon fra idé til gjennomføring

Koronapandemien bidro til at prosjektet ikke ble hundre prosent slik arrangørene hadde planlagt, og Munthe-Kaas er enig med arrangørene i at alle kurstilbudene fungerer optimalt som nettkurs/-møter. Hun ser også at det er utfordrende å lage kurs som treffer bredt (nok) og alle (deltakerne har svært ulik utdannelse og fagtilhørighet samt ulike erfaringer, red.anm.). Likeså mener hun det alltid er slik at skoler av ulike størrelse har ulike behov og utfordringer, og at det er vanskelig å ta nok hensyn til dette i kurs for alle i et fylke.

– Prosjektmetodikken som ble presentert var bra. Utfordringen er å finne ut hvordan en kan anvende dette i en hektisk hverdag der personalet jobber deltid og ressursene er knappe, sier rektor Toril Tveit Munthe-Kaas ved Sandnes kulturskole, som forsikrer at kunnskap og kompetanse tilført hennes skole gjennom prosjektet, vil komme til nytte i Sandnes i årene framover. Blant annet vil en på et personalseminar i januar 2022 ta opp temaet Bedre forestillinger, noe som er inspirert av innholdet på siste kursdag i Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland.

Les mer om Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland her

Norsk kulturskoleråd

Egil Hofsli

Redaktør for nettstedet kulturskolebanken.no.