i samarbeid med

Ny kursdag: Bedre kulturprosjekter på 1-2-3

2020 Jonas Aakre 26.8.png
26.08.2020 Egil Hofsli (tekst)

KURSHOLDER: Jonas Aakre holder kurset «Bedre kulturprosjekter på 1-2-3!» fredagene 28. august og 4. september. (Foto: privat)

STAVANGER: Det er klart for ny kursdag i Rogaland – for kulturskoleansatte i de 22 kommunene som er med i Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland. «Bedre kulturprosjekter på 1-2-3!» heter kurset, som Jonas Aakre skal holde to ganger – som webinar.

Koronapandemien påvirker også dette rogalandsprosjektet, der målet å styrke kulturskolenes kompetanse på flere områder. I høst blir tre fysiske kursdager på tre ulike steder i Rogaland erstattet av to webinar, som arrangerer fredag 28. august og fredag. 4. september.

Nordeas og Norsk kulturskoleråds målsetting med prosjektet er blant annet å gjøre kulturskolene bedre rustet til entreprenørskap, produksjon og formidling i arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk samt synliggjøre kulturskolenes virksomhet.

Enkle grep – bedre prosesser

«Bedre kulturprosjekter på 1-2-3!» er kursrunde to i prosjektet. Dette skal være et praktisk kurs for deg som ønsker inspirasjon og verktøy til kreative prosjekt og team. Her skal deltakerne kunne lære hvordan en med enkle grep kan skape bedre prosesser og resultater. Det blir både foredrag og oppgaver.

Kursholder Jonas Aakre har vært med på å utvikle Norges eneste nisjeskole i moderne prosjektledelse, «Emergence School of Leadership». Siden 2004 har han også undervist i prosjektledelse på blant annet OsloMet og Høyskolen Kristiania. I dag arbeider Aakre aller mest med kurs- og utviklingsforløp for prosjektledere i både næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner. Framover skal han også bidra i etablering og drift av Society Lab, en nystartet inkubator for bærekraftige og samfunnsnyttige prosjekter.

Aakre er forfatter av «Prosjekthåndboka – en verktøykasse for kreative prosjekter og team».

Prosjekt i ny drakt

Nordea-prosjektet KUL-TUR kom i ny drakt i 2020. Etter flere runder der en håndfull kommuner har vært med i hver prosjektrunde, gikk det høsten 2019 ut invitasjon til samtlige kommuner i Rogaland om å delta i Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland. Hele 22 av 23 kommuner sa ja til å delta, og prosjektet starter opp i midten av januar 2020.

Hele det toårige programmet tilbys kulturskolene kostnadsfritt. Bare reiseutgifter (til fysiske kurs og prosjektledersamlinger) må deltakerne/deltakerskolene dekke selv.

Nordea og Norsk kulturskoleråd – hver for seg og sammen – har et ønske om å være en viktig samfunnsaktør, lokal ressurs og bidragsyter i lokalsamfunnene rundt i landet. Samarbeidet mellom partene startet allerede i 2009. I høst ble en ny avtale signert, en avtale som gjelder for perioden 2020–2021, der Nordea er gitt opsjon på forlengelse av avtalen i inntil fem år fra og med 2022.

Les også: Brosjyre om Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland   /

Nordea-prosjektet KUL-TUR: Svært stor deltakelse i Rogaland (nyhetssak)

Norsk kulturskoleråd

Egil Hofsli

Redaktør for nettstedet kulturskolebanken.no.