i samarbeid med

Dette er Nordea-prosjektet KUL-TUR

Tine Thing Helseth og talenter opptrer på Desembertoner 2018.

Nordea-prosjektet KUL-TUR er et kompetanseutviklende program for kulturskoler. Intensjonen er å styrke kulturskolenes kompetanse på produksjon og formidling samt gjøre kulturskolene mer synlige.

Tekst: Egil Hofsli   Foto: John Andersen

Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om Nordea-prosjektet KUL-TUR. Samarbeidet inneholder mange satsinger, rettet både mot lærere/ledere og elever.

Alle landets kommuner har et kulturskoletilbud. Den store majoriteten av elever er barn og ungdom, de fleste i alderen 9-15 år. Gjennom Nordea-prosjektet tar Nordea og Norsk kulturskoleråd grep for å støtte opp om yngre talenter og kunst- og kulturutøvere i hele landet

Nordea og Norsk kulturskoleråd – hver for seg og sammen – har et ønske om å være en viktig samfunnsaktør, lokal ressurs og bidragsyter i lokalsamfunnene rundt i landet. Samarbeidet mellom partene startet allerede i 2009. I høst ble en ny avtale signert, en avtale som gjelder for perioden 2020–2021, der Nordea er gitt opsjon på forlengelse av avtalen i inntil fem år fra og med 2022.

Partene ønsker gjennom dette prosjektet å styrke kulturskolenes kompetanse på flere områder. Målsettingen er blant annet å gjøre kulturskolene bedre rustet til entreprenørskap, produksjon og formidling i arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk samt synliggjøre kulturskolenes virksomhet.

Her er elementene i Nordea-prosjektet KUL-TUR i dag:

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her
Norsk kulturskoleråd

Lars Emil Johannessen

Prosjektleder for Nordea-prosjektet KUL-TUR og ansvarlig redaktør for kulturskolebanken.no.