i samarbeid med

Ansvar og rammer

Ansvar og rammer

Tekst: Torkel Øien og Egil Hofsli

I større prosjekt, produksjoner o.l., er det behov for dokument som sikrer et felles fundament. Dette kan være planer og kunnskap som gir trygghet når det skal tas valg eller det skal handles raskt.

I dag er det for eksempel veldig viktig å bruke samtykkeskjema i forbindelse med fotografering og filming og publisering av foto og film, slik at en ikke bryter norsk lov. Nedenfor finner du en mal for et samtykkeskjema - utarbeidet i januar 2020 - for bruk i forbindelse med Nordea-prosjektet KUL-TUR. Dette skjemaet er så generelt utformet at det medd små justeringer fungerer godt også for bruk ved for kulturskolearrangement som ikke ikke er relatert til Nordea-prosjektet KUL-TUR.

Videre har UKM i mange år jobbet med å kvalitetssikre og systematisere sitt arbeid på området. Nedenfor finner du noen eksempler på UKM-dokument som kan være nyttige å se til når du planlegger arrangement med mange involverte.

I tillegg kan det være nyttig å se på en veileder for sikkerhet ved store arrangement, utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Relevante dokument: 

 

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her