Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Raider og sceneplot

Når du skal kommunisere med teknikere og arrangører, eller planlegge ditt eget oppsett for en konsert eller forestilling, er det viktig å formidle dine ønsker så klart og tydelig som mulig.

Beskriv gjerne det du trenger i detalj, og/eller diskuter deg frem til gode løsninger med fagfolk som vet hva som er tilgjengelig, hensiktsmessig og innenfor en pris du kan håndtere.

Her er et eksempel fra The Brazz Brothers: Raider og sceneplot