Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Visjon og verdier

Av Lisbeth Wathne Svinø

Når en virksomhet/produksjon ønsker gode resultater, er det viktig med et grunnleggende arbeid rundt visjon og verdier. Da vil alle involverte få et eierskap til felles mål og kunne se sin egen rolle i arbeidet med å nå målene. Næringslivet har arbeidet på denne måten i årevis, både for å få ansatte til å jobbe mot bedriftens mål, og for å sikre kundenes tilfredshet.

Hvordan kan denne type arbeid lønne seg akkurat der du jobber? Jo, det blir lettere å se at egne arbeidsoppgaver og prosjekter er en del av virksomhetens felles mål.

Et slikt grunnleggende arbeid vil bidra til

  • å skape eierskap til felles visjon og verdier
  • å definere hovedmål for skolen
  • at den enkelte «ser seg selv i målet», og med det øke motivasjon og stolthet

Det blir altså lettere for den enkelte å se hvordan man kan nå målene sammen.

Altfor ofte droppes erfaringsvis dette grunnleggende arbeidet. Kanskje fordi det glemmes, eller fordi man er så opptatt av den praktiske gjennomføringen av ulike oppgaver.