Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Soundcloud

580b57fcd9996e24bc43c537Soundcloud er en gratis opplastingstjeneste for lydfiler hvor brukerne kan lytte til og dele hverandres lydfiler.

Slik oppretter du en Soundcloud-konto

Slik laster du opp en musikkfil til Soundcloud