Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Kulturskoleelever som ressurs

Av Sigrun Engum

Dagens barn og unge har vokst opp med sosiale medier og har en helt unik forståelse og innsikt i disse mediene. Derfor kan det være klokt å involvere elevene til selv å dekke livet på kulturskolen.

Hvordan

  • Man kan opprette en egen mediegruppe – disse kan også eventuelt få lære litt om kommunikasjon, å ta bilder osv.
  • Eller man kan gi enkelte, tiltrodde elever administrasjonsrettigheter over de sosiale medie-kontoene til kulturskolen. Her kan man da velge ut de man mener vil forvalte disse kanalene best.

Eksempler på hva elevene kan gjøre

  • De kan legge ut bilder og videoer fra øving, forestillingsforberedelser og fremføringer.
  • De kan lage snapchat-historier fra før, under og etter en forestilling.
  • De kan dele egne tips og erfaringer fra livet på kulturskolen
  • De kan presentere hverandre og lærerne
  • De kan lage promo-videoer for forestillingene sine

Viktig

  • Gi barna frihet, men pass på at ikke de sosiale mediene misbrukes. Vær selv oppdatert på hva som skjer i de kanalene du har overlatt til elevene
  • Alle sosiale medier har 13 års aldersgrense, så sørg for at ingen av de ansvarlige ungdommene er yngre en dette.
  • Sørg for at foreldrene har godkjent at det legges ut bilder av barna deres, før slike bilder publiseres på nett.