Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

PR og markedsføring

Av Anne Berentsen

Hver eneste dag arrangeres det hundrevis av konserter rundt omkring i landet. Lokaler skal fylles med publikum, fra de aller største konsertarenaene, til små, lokale klasse- og undervisningsrom. I tillegg til dette har folk en lang rekke andre fritidstilbud å velge i. Hvorfor skal akkurat ditt arrangement bli valgt?

Denne delen av verktøykassa skal gi tips og råd om hvordan du skal nå frem til publikum og få nettopp ditt arrangement til å stå frem i mengden. Her er gode råd og tips, huskelister og maler som skal gjøre det enklere for deg å gjennomføre en fornuftig informasjons- og markedsføringsjobb for arrangementet ditt. Ingenting er så inspirerende som å opptre for fulle hus, enten lokalet er stort eller lite, fylt av interesserte og lyttende foreldre, slekt og venner – eller et ukjent, men oppmerksomt publikum.

 Husk: Det er mye du kan gjøre som ikke koster penger, bare litt tid og litt planlegging.

Har du det travelt? Gå rett til «Når tiden ikke strekker til»!

Viktige elementer innen markedsføring:

  1. Hvordan nå frem i mediestøyen. Om begreper og metode.
  2. Generelle promotips.
  3. Huskeliste pressearbeid. Enkle tips til hvordan lykkes i pressearbeidet.
  4. Huskeliste pressemelding. Om hvordan skrive en god pressemelding.
  5. Tips sosiale medier. Råd om hvordan lykkes med bruk av sosiale medier.
  6. Huskeliste bilder og materiell.
  7. Når tiden ikke strekker til. Råd om hvordan prioritere i promo-arbeidet.
  8. Promoplan. Mal for hvordan du kan planlegge promo-arbeidet (mest relevant for større arrangementer og prosjekter).
  9. Presseplan. Mal for hvordan du kan lage en oversikt over hvilke medier som kan kontaktes om hva.
  10. Ressursbank. Lenkesamling til nyttige verktøy.