Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Omdømme

Av Lisbeth Wathne Svinø

Det er mange ulike definisjoner av hva et omdømme er.

Eksempler er

 • «Omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid» (nevnes mange steder i litteraturen).
 • «Sum av oppfatninger som ulike interessentgrupper har av virksomheten» (Nils M. Apeland).

Oppfatninger kan være

 • Egne opplevelser
 • Hva andre sier
 • Organisasjonens kommunikasjon
 • Medieomtale

Omdømmet utgjør omgivelsenes fortolkning, et resultat av både fornuft og følelser.

Temaet kan gjøres stort og omfattende, men i denne sammenhengen går vi gjennom de viktigste spørsmålene. De handler om

 • Hvem er interessentene?
 • Hva sier interessentene om din organisasjon i dag?
 • Hva ønsker organisasjonen at interessentene skal si?
 • Hvordan viske ut dette såkalte omdømmegapet?

De samme spørsmålene kan gjerne stilles når du skal i gang med en produksjon, en forestilling, en konsert eller en utstilling. Poenget er å få de interessentene som er viktige for din organisasjon, til å «spre det ryktet» du selv ønsker at de skal spre.

 

Kort fremgangsmåte:

 1. Definer interessentene
 2. Finn ut hva dine viktigste interessenter sier om din organisasjon/produksjon i dag.
 3. Bestem deg for hva du ønsker at de viktigste interessentene skal si om din organisasjon/produksjon.
 4. Definer omdømmegapet.
 5. Omdømmebygging. Finn ut hva du praktisk kan gjøre for at interessentene skal si det du ønsker at de skal si. Her må du være så konkret som mulig.

 

Arbeidet med omdømmet må alltid ta utgangspunkt i organisasjonens eller produksjonens visjon og verdier.

Det er viktig at hver enkelt som er involvert har et så klart bilde som mulig av hva som skal kjennetegne omdømmet, og hvordan han/hun både enkeltvis og i grupper kan jobbe for å få til ønsket omdømme. Arbeid med omdømme er med andre ord et fellesprosjekt.

Å arbeide med omdømme kan med hell like gjerne gjøres både i større organisasjoner og mot mindre produksjoner som for eksempel en liten konsert på kulturskolen. Det er bare omfanget som blir forskjellig. Tankesettet blir det samme.

 

Omdømmemåling kan være et tema for din organisasjon, avhengig av hvor stor den er.

Eksperter sier at du må måle for å kunne bygge. Det er ulike måter og parametre å måle på, og dette er slikt som eksperter tar seg av. Det sies også at hvis du ikke måler så kan du ikke lede/administrere det.

Aktuelle områder å måle på kan da være

 • Produkter og tjenester
 • Innovasjon
 • Arbeidsmiljø
 • Etikk
 • Samfunnsansvar
 • Ledelse
 • Økonomi

Slike områder kan også kalles omdømmeindikatorer.

 

Til slutt

Det vi har ønsket med vår lille verktøybeskrivelse av omdømme er å vise at det å ha en bevissthet rundt temaet er viktig, uansett om du er del av en organisasjon eller produksjon, eller om du kanskje arbeider ut fra deg selv i ditt eget foretak.

 

Aktuell litteratur

Eksamensbesvarelse i faget Kultur, kritikk og kommunikasjon av Ann-Kristin Rifseim (virksomhetsleder Sørum kulturskole): «Omdømmebygging i kulturskolen»