Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Nordeas kulturskolepris

En mulighet for lokalt synlighetsarbeid er utmerkelser og priser. Dette er en mulighet for kulturskolen til å samarbeide med lokale aktører om å vise frem flotte representanter for unge kulturutøvere i egen kommune. Nordeas kulturskolepris er et eksempel på en slik pris.

Bakgrunn

Nordea og Norsk kulturskoleråd har en samarbeidsavtale som tilrettelegger for å gi unge utøvere arenaer for fremføring. Samarbeidet inkluderer også Nordea-prosjektet KUL-TUR , et utviklingsprosjekt som har som mål å styrke oppmerksomhet og kunnskap knyttet til produksjon, fremføring og formidling i kulturskolene. Gjennom prosjektet støtter Nordea Kulturskolerådets arbeid for kompetanseutvikling i kulturskolene.

Nordea har et oppriktig ønske om å bidra til utviklingen av de norske kulturskolene. Nordeas kulturskolepris er etablert som en del av det langsiktige samarbeidet med Kulturskolerådet.

Rammeverk og retningslinjer er samlet elektronisk, på et skjult sted på Kulturskolebanken.no. Send e-post til Lars Emil Johannessen for å få tilsendt materialet.

Nordea initierer prisen, primært i kommuner hvor Nordea har bankkontor.

Før du går i gang, les kort om prisen: Nordeas kulturskolepris – Kort om prisen, rammer og betingelser