Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Drømmestipendet – «… og de nominerte er…»

Drømmestipedendet er en ordning som har både nasjonal utbredelse og lokalt fokus. Drømmestipendordningen er det kraftigste verktøyet Norsk kulturskoleråd rår over for å synliggjøre kommunenes arbeid med kultur for barn og unge generelt, og for kulturskolevirksomhet spesielt.

Drømmestipendet består av 100 stipendier à 15 000 kroner – til sammen én og en halv million kroner.

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

www.drommestipendet.no